Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

BUP måste lyssna på barnen

Vården måste lyssna på dem som bär på berättelser – barnen. Den som söker vård måste få det anpassat efter sina behov. Barn- och ungdomspsykiatrins snäva regler får inte sätta käppar i hjulet i arbetet mot den psykiska ohälsan bland unga.

Publicerad: 20 mars 2015, 13:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaBarnperspektivet

Barn har rätt till inflytande i alla frågor som berör dem. Det fastslår artikel 12 i FN:s barnkonvention. Ändå är det mer regel än undantag att ignorera barns åsikter och behov – även i sammanhang där de borde vara huvudpersoner. Ett tydligt exempel är hur Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, många gånger utgår från vårdnadshavarnas berättelser. Istället måste fokus ligga på de som vet hur det faktiskt ligger till, barnen. Att erbjuda alla barn och unga som söker vård inom BUP rätten till ett första enskilt samtal vore därför ett viktigt steg i att lättare komma till bukt med barns psykiska ohälsa.

I dagsläget är det som ung väldigt svårt att få möjlighet till ett första enskilt samtal hos BUP. De förklarar på sin hemsida att det bland annat måste vara personen själv som begär ett första enskilt samtal och att “möjligheten till att inte kontakta föräldrarna ökar ju äldre man är”. Som om tröskeln till att våga söka vård inte redan var onödigt hög så sätter BUP:s regler krokben för ungas försök att skaffa sig en bättre vardag.

När BUP fråntar unga den rätten skapar det hinder för att våga komma iväg till det första besöket. Inte sällan är det svårt och skamfyllt att behöva ha en vårdnadshavare inblandad; de problem unga söker hjälp för kan vara av privata slag. Men problemet kan också vara just vara relationen till föräldrarna. Då är det avgörande att inte ställa vårdnadshavares närvaro mot barnets första försök till försoning. Att ställa krav på att träffen sker på bekostnad av att den ungas anonymitet röjs kan leda till att det inte alls blir av – och i längden till att barnet inte får den hjälp den behöver.

BRIS, Barnens rätt i samhället, arbetar för att stötta utsatta barn och unga med utgångspunkt från deras egna berättelser. På deras sida barnperspektivet.se vill de med hjälp av sin kunskap möjliggöra för vuxna att förstå hur de bäst kommunicerar med sina barn på ur ett barnperspektiv. Den viktigaste anledningen de lyfter till att barn hindras från att berätta är att de känner oro och skuld inför resten av familjen. BRIS skriver att det viktigaste i ett samtal med barn är vikten av att få komma till tals, att få formulera sig och berätta. Men de är också tydliga med att det ställer krav på den vuxna i samtalet: vuxna måste lyssna på barnen!

Att erbjuda alla barn och unga som söker hjälp inom BUP ett första enskilt samtal skulle säkra att barnet får möjligheten att formulera sin egen problembeskrivning. Vårdnadshavarna kan absolut vara en viktig del av en samtalskontakt för vissa barn, men för andra ser det inte ut så. Att fritt få välja ett första enskilt samtal skulle inte leda till att kontakten helt skulle ske utan en inblandad vårdnadshavare, tvärtom så skulle vårdnadshavaren ändå behöva kontaktas efter första träffen. Det skulle däremot innebära en chans för alla de barn som egentligen inte vågar kontakta vården att testa. Och i den familj där föräldrarna faktiskt är en del av problemet skulle barnet få en chans att förklara sina önskemål med kontakten.

Det är dags för vården att sätta barnen i första hand. Att inte erbjuda barn och unga ett första enskilt samtal eller samtalsbehandling är att inte ta deras problem på allvar. För att komma till bukt med ett problem krävs det att det först definieras. Därför måste vården börja lyssna på dem som faktiskt bär på berättelser – barnen. Den som söker vård måste få det anpassat efter sina behov. BUP:s snäva regler får inte sätta käppar i hjulet i arbetet mot den psykiska ohälsan bland unga.

Nina Elmi, Grön Ungdom i Stockholmsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev