Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bristen på specialistsjuksköterskor kräver akuta åtgärder

En kunskapsintensiv vård behöver specialistkunskaper. Därför är den ökande bristen på specialistsjuksköterskor ett allvarligt problem som kräver gedigna åtgärder. Vi presenterar nu en modell med specialistutbildning för sjuksköterskor inom ramen för en anställning.

Publicerad: 9 april 2013, 09:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristSjuksköterskor

Tillgången på specialistsjuksköterskor fortsätter att minska. Det är brist inom samtliga specialiteter, men värst är läget bland annat inom psykiatri, äldrevård, anestesi- och intensivvård. Medianåldern har dessutom ökat kraftigt, hälften av de specialistutbildade sjuksköterskorna är över 50 år och många närmar sig pensionsåldern.

Läget är akut. Vi ser hur man får skjuta upp operationer och stänga operationsavdelningar därför att det saknas operationssjuksköterskor. Psykiatriavdelningar tvingas stänga för att man inte kan garantera patientsäkerheten i sjuksköterskebristens spår.

De ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig är svaga; lön utgår inte under utbildningen och lönen efter avslutad utbildning skiljer sig inte nämnvärt från lönen för sjuksköterskor utan specialistkompetens. Enligt Vårdförbundets beräkningar tar det i snitt 19 år för en specialistsjuksköterska att tjäna in kostnaderna för sin utbildning, med hänsyn taget till inkomstbortfall vid studier och studieskulder.

Specialistutbildade sjuksköterskor lönar sig för samhället. Vårdcoacherna i Stockholm, specialistutbildade sjuksköterskor som lotsar multisjuka till rätt vård direkt sparar miljarder åt landstinget. Studier visar att fler sjuksköterskor med hög kompetens resulterar i färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader. Specialistsjuksköterskor gör vården mer säker och effektiv helt enkelt - och bidrar till minskat lidande för patienten.

Nu presenterar Vårdförbundet en modell för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Det handlar om att utforma en utbildning som möter befolkningens behov, säkrar tillgången på specialistsjuksköterskor och bidrar till en vård av hög kvalitet. Vårdförbundets modell ser i korthet ut på följande sätt:

• Utbildningen ska även fortsättningsvis ges av universitet och högskola. Det ger sjuksköterskan ett vetenskapligt förhållningssätt, gedigen kunskap och behörighet till forskarutbildning.
• Utbildningen ska ge en akademisk examen och skyddad specialistbeteckning.
• Utbildningsanställningar inrättas och regleras i kollektivavtal.
• Utbildningen genomförs till större del i vårdverksamheten med ett så kallat verksamhetsintegrerat lärande.

Att inrätta utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor liknar läkarnas ST-utbildning. Men en viktig skillnad är att utbildningen fortfarande ska ges av universitet och högskola. Utbildningstjänsterna gagnar både sjuksköterskan och vårdverksamheten. Sambandet mellan teori, praktik och vetenskap förstärks och ny kunskap kommer till direkt nytta i verksamheten.

Både antalet och andelen specialistsjuksköterskor minskar år efter år. Vår oro för denna negativa utveckling och dess konsekvenser delas av politiker, myndigheter och vårdgivare. Vi måste tillsammans ta ansvar för att vända trenden och säkra tillgången på specialistsjuksköterskor för framtiden.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev