Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bristande information äventyrar patientsäkerheten

Informationsbarriären mellan landstingsdriven sjukvård och kommunal omsorg äventyrar patientsäkerheten. Med integrerade IT-stöd och rätt information i rätt tid till alla aktörer, säkras en god vård och omsorg med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Publicerad: 18 april 2013, 05:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ItPatientsäkerhet

Dagligen sker ett stort flöde av patienter från landsting till kommunal hemsjukvård. Hittills har vård- och omsorgspersonalen i kommunerna inte haft möjlighet att ta del av den vårddokumentation som blivit kvar vid landstinget. Informationsbarriären som finns oroar många och vittnesmål om att patientsäkerheten hotas är flera. Den enda konstanten i ett behandlingsförlopp är patienten. Det borde vara alldeles självklart att informationen ska kunna följa denne på ett effektivt sätt. När vårdpersonal på sjukhus eller i primärvården registrerar data om en patient ska ansvarig personal inom omsorg och hemsjukvård se det, där de befinner sig – allt givetvis med patientens samtycke. Men där är vi inte i dag. Vi på Tieto vill lyfta detta problem till toppen av agendan och efterlyser en förändring. Vi vill se att barriären i form av stuprörstänk och IT-system som inte kommunicerar med varandra, rivs.

Med Nationell Patientöversikt (NPÖ) är vi på rätt väg. Genom NPÖ kommer vård- och omsorgspersonal ha tillgång till patientinformationen även i hemsjukvården. Informationsluckan mellan landsting och kommun tätas och patientsäkerheten, det vill säga att rätt vård ges med rätt metoder vid rätt tidpunkt, hålls intakt. Men det kräver att inte bara landstingen är anslutna utan att kommunerna nu också börjar använda lösningen.

Lägg därtill alla möjligheter som ges med mobilitet. I en avhandling från 2012 visar sjuksköterskan och forskaren Pauline Johansson att smarta mobiler och surfplattor kan ge ett gott stöd till sjuksköterskors dagliga arbete och göra patienter mer delaktiga. Enligt henne menar de intervjuade att handdatorerna kan bidra till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet samt att sjuksköterskorna upplever att tekniken gör det lättare att se till att vårdrelationer verkligen blir till vårdande relationer.

Detta är en av våra käpphästar – patientsäkerhet skapas dels via ett fullt integrerat system. Med information som skickas via internet, över huvudmannagränserna, och som tas omhand och presenteras på ett säkert, lättillgängligt och användarvänligt sätt. Med mobilitet som en naturlig beståndsdel ökar därmed kvaliteten på informationen som vårdgivaren har tillgång till. Men den skapas även ur möjligheten att frigöra tid för det personliga mötet mellan utförare och mottagare. Tryggheten genom den involverade patienten, när det finns tid för att prata klart om ett problem och att tillsammans kunna söka och resonera om information vid det specifika mötet, anser vi är en starkt bidragande orsak till ökad patientsäkerhet.

Tieto bidrar till lösningen genom sin satsning på Lifecare, en IT-lösning med hög grad av mobilitet och ett stöd för en obruten vård- och omsorgskedja genom livets alla skeden. Under Vitalis-mässan i Göteborg 16-18 april kommer vi bland annat visa en demonstration med simulerade arbetsflöden från verklighetens vård- och omsorgsarbete. Vi vill föra fram den praktiska nyttan, när information på ett säkert sätt kan flöda tvärs över dagens barriärer.

Under 2013 har vi även lanserat en mobil tillämpning av NPÖ, kallad den Mobila Patientöversikten, MPÖ. Den kan användas via mobiltelefoner och surfplattor för hemsjukvården, ambulanser, äldrevårdsboenden och sjukhus vilket möjliggör att vård- och omsorgspersonal oavsett vårdplats alltid har tillgång till samma information om patienten.

Vi ser fram emot en ökad användning av integrerade IT-lösningar på bredden inom Sveriges vård och omsorg. Det är inte en fråga om detta kommer att slå igenom, endast när. Vi uppmanar politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar. Vi vill se en överbryggning av klyftan mellan olika vårdgivare och huvudmän, mellan landsting och kommun, som innebär ett framtida effektivt informationsutbyte dem emellan. Vi vill se rätt förutsättningar för patientsäkerheten.

Roland Granlund, vice president, Welfare Nordic, Tieto

Bjørn Myrvold, vd för Tietos hälso- och sjukvårdsverksamhet i Skandinavien

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItPatientsäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev