onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Blocköverskridande politik räddar svensk life science

Debattklimatet hårdnar och tempot skruvas upp allt mer inför höstens riksdagsval. Samtidigt som partierna gör allt för att vinna mark och profilera sig, utmärker sig en fråga där en slående, blocköverskridande enighet tycks råda – behovet av att stärka svensk life science.

Publicerad: 1 juli 2014, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HälsaLäkemedelForskningspolitikInnovation

Regeringen har nu meddelat att de tillsätter en utredare med uppdrag att ta fram en grund för en life science strategi som regeringen ska ta fram i höst. Detta är mycket goda nyheter. Utredaren ska under närmsta månaderna föra samtal med aktörer inom näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård. Hon kommer utan tvekan finna ett komplext landskap, men också en enighet bland många parter om prioriterade åtgärder. Det är i detta läge viktigt att föra fram två övergripande faktorer som är fundamentala för en effektiv strategi:

1. Strategins inriktning och omfattning bör inkludera alla relevanta delar i life science systemet. För en handlingsplan med konkreta åtgärder som förbättrar förutsättningarna att skapa, utveckla och använda medicinska framsteg krävs det att finans-, närings-, utbildnings- och socialdepartementet är med på tåget. Det är därför ett gott tecken närings-, utbildnings- och socialministern står med på regeringens pressmeddelande.

2. Strategin måste vara långsiktig för att få önskad effekt och bör därför vara blocköverskridande. Förutsättningarna för en sådan överenskommelse är synnerligen goda. I Forska! Sveriges valenkät, som genomfördes av pr-byrån Westander, svarade 78,9 procent av alla ledande politiker på valbar plats inför höstens riksdagsval ”ja” på frågan om riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi. Knappt 20 procent svarar ”vet ej” och endast 1,3 procent svarar ”nej”.

När utredningen är klar behövs det resurser för att genomföra strategin, även om många förslag också pekar på behov av strukturella förändringar. Forska!Sverige föreslår att satsningarna på medicinsk forskning för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling på sikt bör fördubblas, så att de motsvarar 4 öre per vårdkrona.

I valenkäten till politiker uppsatta på valbar plats svarar över 60 procent från FP, KD, M, S och SD ”ja” på frågan om detta är ett bra förslag. Kandidater från C, MP och V är mer osäkra, men totalt svarar endast 1,4 procent ”nej”. Även här ser vi alltså en samstämmighet hos politikerna. Det är värt att tillägga att över 80 procent av allmänheten svarade ja på samma fråga i en Sifo-undersökning, jämnt spritt över kön, ålder, utbildningsnivå och partisympatier.

Här finns ett ypperligt tillfälle att visa enighet inom politiken. Att lämna konflikterna i valrörelsen ett ögonblick för att enas i att skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige ska vara världsledande i medicinsk forskning; något som över 90 procent av allmänhet och politiker anser är viktigt enligt Sifo-mätningen respektive valenkäten och som blivit en akut fråga i och med att Sverige tappat position både vad gäller företag och forskningskvalitet inom life science.

Vi är mycket positiva till regeringens initiativ eftersom en life science strategi behövs för att stärka Sveriges välstånd och medborgarnas hälsa. Vi hoppas nu få se en blocköverskridande överenskommelse runt strategin, vilket skulle visa väljarna att det finns ett politiskt engagemang för att värna Sveriges utveckling på lång sikt.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev