Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bisarrt att konsumenter skyddas mer än patienter

Regeringen väljer att reglera fortbildning för personer som distribuerar försäkringar men vägrar att reglera läkares fortbildning. Liv och hälsa får ett sämre skydd än pengar och försäkringar. Det är en märklig prioritering. Regeringen borde säkerställa att även läkare genomgår nödvändig kompetensutveckling. Det skriver företrädare för Läkarförbundet.

Publicerad: 24 maj 2018, 03:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läkare fattar dagligen avgörande beslut om folks liv och hälsa.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkareLäkarförbundetEU-direktiv

Regeringen har i dagarna föreslagit en ny lag om försäkringsdistribution. I denna skriver man: ”En fysisk person ska genomgå löpande fortbildning. Anställda som direkt deltar i distributionen av försäkringar för en juridisk persons räkning ska uppfylla kraven på kunskap och kompetens samt fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling. Även anställda hos försäkringsföretag som direkt deltar i distributionen av försäkringar ska uppfylla kraven på kunskap och kompetens samt fortlöpande utbildning och yrkesutveckling.”

Det är bra med ett stärkt konsumentskydd. Men det är onekligen inkonsekvent av regeringen att vara snabb med att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra att göra det för en annan. Med tanke på hur ofta regeringen återkommer till vikten av en god och jämlik vård är det anmärkningsvärt att man tycks så ointresserad av att säkerställa att alla specialistläkare genomgår nödvändig fortbildning. Här finns en stor skillnad mellan ord och handling. Läkare fattar dagligen avgörande beslut om folks liv och hälsa och den enskilde patienten har inga förutsättningar att själv kontrollera läkarens kompetens.

Regeringen hänvisar till ett EU-direktiv som grund för den nya lagen om försäkringsdistribution. Pikant nog för regeringen finns det även ett EU-direktiv, yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) som tydliggör att medlemsstaterna ska säkerställa att läkare uppdaterar sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den utredning som 2014 lämnade förslag på hur den reviderade versionen av YKD skulle implementeras i svensk lagstiftning föreslog att Socialstyrelsen skulle ges bemyndigande att reglera fortbildningen, för bland annat läkare, i föreskrift.

Av remissinstanserna var en övervägande majoritet positiva till förslaget men regeringen gick emot sin egen utredare och hävdade att hälso- och sjukvårdspersonal ”redan idag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de ska hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.”. Det är ett påstående som inte har bäring på verkligheten.

Läkarförbundet kan genom fortbildningsenkäter visa svart på vitt att antalet dagar för läkares fortbildning stadigt har minskat med cirka trettio procent under en 10-årsperiod nu närmar sig nivåer då man inte längre kan garantera att patienter får träffa läkare som är uppdaterade på de senaste behandlingsmetoderna. Dagens svaga reglering i hälso- och sjukvårdslagen är bevisligen otillräcklig för att tillse att arbetsgivarna tar sitt ansvar för läkares fortbildning.

På samma sätt som regeringen nu föreslår en reglerad fortbildning för anställda som deltar i försäkringsdistribution kan regeringen enkelt reglera fortbildning av läkare genom att föreslå ett förtydligande av Socialstyrelsens ledningsföreskrift. I denna bör det regleras  att varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan som följs upp och revideras regelbundet. Behovet av både extern och intern fortbildning behöver framgå. Att vårdgivare och yrkesutövare uppfyller sina skyldigheter måste också vara föremål för extern uppföljning. Fortbildningen ska därför redovisas i verksamhetsberättelsen för att underlätta granskning.

För varje dag som går utan en reglerad fortbildning för läkare ökar risken för att en patient ska skadas eller att föråldrade behandlingsmetoder används för att läkare inte har  uppdaterat sig på nya rön- och behandlingsmetoder (eller utmönstra gamla). Läkarförbundet anser att det nu är hög tid för regeringen att agera innan någon patient skadas på grund av bristande fortbildning. Det ligger i allas intresse. Det borde även ligga i regeringens intresse.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev