tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Billigare låta kommunerna sköta dosmedicinen

Det är dags att låta kommunernas sjuksköterskor styra användandet av dospackade läkemedel. En sådan förändring innebär ökad säkerhet för patienterna, en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen, mindre bortslösade läkemedel och därmed också en minskad läkemedelsnota för samhället.

Publicerad: 23 februari 2015, 13:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Samhället har mycket att tjäna på ett förändrat regelverk kring dos.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdLäkemedelPatientsäkerhetApotekSjuksköterskor

Äldre personer får i dag inte ett tillräckligt bra stöd vid läkemedelsbehandling. De är ofta olika förskrivare som inte har en samlad bild över personens behandling. Vi ser fram emot att en nationell ordinationsdatabas, där en samlad läkemedelslista för varje patient kommer att förbättra möjligheterna för en patientsäker förskrivning.

Apodos är en tjänst där tabletterna som ska tas vid en tidpunkt förpackas i påsar, så kallade dospåsar. Påsarna förenklar för patienten men även för äldreomsorgen. I dag förfogar landstingen över upphandling av läkemedel i dospåsar, vilka även sätter ramarna för innehåll och riktlinjer för användandet av Apodos.

Kommunernas sjuksköterskor ägnar i dag tid åt att hantera läkemedel manuellt, vilket är tidsödande och medför risker för patienterna. Med tanke på bristen på sjuksköterskor och deras krävande arbetsbelastningen är det viktigt att sjuksköterskornas kompetens används för rätt saker.

Som apoteksaktör ställer vi oss undrande till att landstingen vågar utsätta patienterna för de risker som denna manuella läkemedelshantering innebär. Att förpacka läkemedelen bör inte vara en del av förskrivningen.

Läkarens roll är att se till att patienten har rätt läkemedel. Hur dessa sedan förpackas och levereras till patienten kan med fördel bedömas av kommunens sjuksköterskor, som dagligen möter patienten. Den kommunala vården får en onödig belastning vid hanteringen av läkemedel eftersom de får dels dela ut dospåsar, dels hantera dosetter. En ökad andel manuell hantering av läkemedel ger en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor och en ökad patientsäkerhetsrisk.

På många håll har den kommunala vården anpassats till att dospåsar används som läkemedelshanteringssystem och de är inte bemannade för att hantera en ökad manuell dosettdelning. Ökningen av antalet dosetter påverkar allvarligt vårdpersonalens arbetsmiljö.

En självklar plats för hur läkemedel packas och levereras är hos kommunerna. Eftersom 95 procent av läkemedelsbehandlingen sker i hemmet anser vi att ansvaret för införande av dospåsar i den kommunala vård- och omsorgen ska ligga hos kommunerna. För att möjliggöra denna förändring bör staten förändra nuvarande regelverk och omfördela delar av läkemedelsbudgeten från landsting till kommun och mer riktade åtgärder för ökad användning av dos.

Vi vet att dostjänsten bidrar till ett ökat oberoende för personer som bor hemma och behöver stöd i sin läkemedelshantering. I dag upphandlas dostjänsten av landstingen, men det är den kommunala vården och omsorgen som använder tjänsten som stöd vid läkemedelshantering. De saknar dock möjligheter att påverka både innehåll och användning. Vi uppmanar regeringen till att förändra regelverket.

Genom att ge kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterkor inflytande över rätten att styra användandet av dospåsar finns stora fördelar att vinna. Apodos bidrar till att sänka den totala läkemedelsnotan då patienten endast får läkemedel för högst 14 dagar i taget. Detta innebär ökad säkerhet för patienten, en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen, en lägre kassation av läkemedel och därmed minskar läkemedelsnotan för samhället.

Ann Carlsson, vd Apoteket

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev