Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bemanningsavtal klart – så blir ersättningarna

Publicerad: 27 april 2022, 11:00

Foto: Bertil Ericson, TT/VGR

Det regiongemensamma avtalet för hyrpersonal är klart. Mellan högsta och lägsta timpris skiljer det cirka 100 kronor för en sjuksköterska och 500 kronor för en specialistläkare.

Ämnen i artikeln:

HyrpersonalBemanningSKRSenaste nytt

– Jag tror att det här är ett avtal alla kommer att vara nöjda med, säger Stefan Petersson, som är projektledare för den regiongemensamma upphandlingen vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som pågått sedan december 2020.

Då beslutade regiondirektörerna om gemensamt ramavtal med samma kriterier och prissättning för upphandlad bemanningspersonal. Nu är underlaget klart och bemanningsföretagen har fram till 7 juni på sig att lämna anbud.

Kommer även bemanningsföretagen att vara nöjda?

– Ja, de hade mycket synpunkter på ersättningarna i början, de tyckte att de var för dåliga, men det är justerat nu, säger Stefan Petersson.

Avtalet som presenterades i dag, måndag, gäller den ersättning bemanningsföretagen får för att hyra ut läkare, sjuksköterskor och barnmorskor till regionerna. Vad de anställda får är en annan sak. För att spegla skillnader inom en region och mellan regioner har ersättningen delats upp i tre nivåer där zon 1 har lägst ersättning och zon 3 har högst.

– I till exempel Västra Götalandsregionen, som har 49 kommuner, är det lättare att rekrytera personal till en storstad med universitetssjukhus än till till exempel vårdcentraler i små kommuner, där det är svårare. På så sätt tar vi vara på skillnaderna inom regionerna, säger Stefan Pettersson.

I Västra Götalandsregionen finns alla tre zonerna representerade, i Dalslandstrakten är kommunerna genomgående listade som zon 3. I Region Skåne finns inga zon 3-klassificerade områden, inte heller i Region Stockholm. I exempelvis Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten finns det inga zon 1-klassificerade områden.

Ersättningen för sjuksköterskor med specialistutbildning inom bristområden, samt barnmorskor, blir 50 kronor mer i timmen än för övriga specialistsjuksköterskor. För läkare specialiserade inom till exempel psykiatri och hud- och könssjukdomar blir ersättningen mellan 150 och 200 kronor mer i timmen än för övriga specialistläkare. Högst blir ersättningen för kliniska patologer och rättsmedicinare, 1 875 kronor i timmen som inhyrd personal i zon 3.

Priserna har satts utifrån hur det ser ut i regionerna i dag och från utbud och efterfrågan. Alla regioner kommer att ansluta till det gemensamma avtalet men vid olika tidpunkter, beroende på när deras nuvarande avtal löper ut.

Projektet har haft dialog även med representanter för Läkarförbundet och Vårdförbundet, som Stefan Petersson också tror kommer att kunna känna sig nöjda med avtalet.

– Det vi är oense om är ju karensen på tolv månader.

Ser ni inga risker för att Konkurrensverket ska ha något att invända mot att konkurrensen mellan regionerna sätts ur spel, att det skulle uppfattas som en kartell?

– Det är inte den bedömningen vi gör. Vi har haft dialog med Konkurrensverket och andra myndigheter och vi ser inga hinder eller att de krav vi ställer skulle strida mot något.

Kommer avtalet att göra att fler tar fast anställning i regionerna, tror du?

– Jag kan inte lägga någon värdering där faktiskt. Jag tror att det finns personer som vill ha en annan rörlighet. Om man inte har den så kanske man väljer att göra något annat.

I ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen uttrycker regiondirektören Ann-Sofie Lodin, ordförande i projektets styrgrupp, även hon stor tillfredsställelse med att avtalet är i hamn.

”Det har varit ett svårt och omfattande arbete som genomförts gemensamt av alla regioner, så vi är mycket nöjda med att nu vara i hamn och kunna garantera rimliga förutsättningar för en god vård och personalpolitik framöver.”

Susanna Pagels

susanna.pagels@dagensmedicin.se

Artikeln har också publicerats hos Dagens Medicin. Dagens Medicin och DS ingår båda i Di-gruppen, Bonnier News.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev