Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Bättre rutiner ska få äldre till tandläkaren

Publicerad: 13 juni 2019, 12:14

Ulrika Kjellsdotter, tandhygienist på Folktandvården i Tierp och projektledare för Region Uppsalas nya satsning på äldreombud.

Foto: folktandvården

Hur ska jag komma till tandläkaren när jag inte längre klarar att åka buss? Hur ska jag ha råd att betala räkningen? Hur ska jag hitta dit? Det finns mycket att oroa sig för kring tandläkarbesöket när orken börjar tryta på ålderns höst.


Många äldre förlorar kontakten med tandvården. Enligt en studie från Kunskapscentrum för äldretandvård i Uppsala hamnade var fjärde person över 75 år utanför tandvårdens kallelsesystem. Undersökningen gällde både offentliga och privata kliniker.

– Ofta ringer personen återbud och ber att få återkomma senare, men så rinner det ut i sanden och tiden går, förklarar Ulrika Kjellsdotter, tandhygienist på Folktandvården i Tierp och projektledare för Region Uppsalas nya satsning på äldreombud.

Projektet, som sjösätts efter sommaren, har som mål att få fler äldre att behålla tandvårdskontakten. Varje folktandvårdsklinik i regionen har utsett ett äldreombud som har till uppgift att följa upp patienter över 75 år som ringer återbud eller inte dyker upp.

– Tidigare hade vi ingen särskild bevakning på det. Nu är det äldreombudens uppgift att höra av sig till dem som inte kommer, ge munvårdsråd på telefon och påminna om vikten av att regelbundet gå till tandläkaren, säger Ulrika Kjellsdotter.

Metoden är enkel: vid återbud erbjuds en ny tid direkt. Om den äldre inte vill ha en ny tid, ber kliniken att få återkomma efter två månader. Då ringer äldreombudet upp.

– Det gäller att ta sig tid vid kontakten. Småprata lite och försöka få fram vad det är som hindrar och om det finns något vi kan hjälpa till med för att underlätta besöket.

Om det blir nej även vid nästa kontakt upprepas proceduren tills personen kommer till en undersökning – eller säger nej till fler påminnelser.

Dagens äldre har många egna tänder i behåll och har fått mycket tandvård tidigare i livet. De har fyllningar, broar och kronor som kräver underhåll.

– Vi kommer att få fler och fler tänder att vårda, säger Ulrika Kjellsdotter, som tidigare lett ett projekt för att förbättra munvårdsrutiner på äldreboenden.

– När alla är fullt betandade, som vi säger, krävs det god munhygien och tandvård på en helt annan nivå än när de flesta hade tandproteser.

Äldreombudsprojektet handlar också om att noggrant dokumentera alla kontakter. Även anledningen till avbokningen ska noteras i journalen, liksom vilka svårigheter som finns och om patienten fått munvårdsråd.

De 21 äldreombuden arbetar redan vid klinikerna, antingen som tandsköterskor eller receptionister. En av dem är Cecilia Lundell på Folktandvården Seminariet i Uppsala:

– Det är jättebra att det här kommer i gång så att vi kan möta upp dem som drar sig för att komma. Jag har ju märkt att många äldre skjuter på besöket. Det blir lätt en ond cirkel, säger hon.

Sambandet mellan god munhygien och god allmän hälsa är väl belagt. Den som inte klarar att bibehålla bra munhälsa löper större risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar, bakteriell lunginflammation och näringsbrist. Äldre med många mediciner är en särskilt utsatt grupp. När saliven förändras med åldrandet uppstår muntorrhet som ofta förvärras av mediciner, vilket också ökar risken för sjukdomar.

Projektet med äldreombud fokuserar på kategorin ”sköra äldre”, det vill säga de som fortfarande bor hemma men som behöver ett successivt ökande stöd för att klara sin dagliga tillvaro – en period som kan vara i många år. Till kategorin räknas även dem som har behov av lättare hjälp från hemtjänsten eller anhöriga.

Tanken är att satsningen ska permanentas.

– Det är så här vi ska jobba nu, säger Ulrika Kjellsdotter. Att kunna äta, tugga, lukta gott, le och svälja är viktigt för livskvaliteten. Och ingen ska behöva ha ont i munnen.

Karin Södergren

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev