Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Avbryt planerna på mer vårdval för äldre

MP och S i Stockholms läns landsting kräver att planerna på vårdval inom geriatriken stoppas. Vi säger nej till att ytterligare slå sönder vårdkedjan för äldre, fler icke samordnade vårdkontakter samt längre väntetider på akuten.

Publicerad: 13 juni 2016, 09:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är särskilt besvärande med ett ytterligare vårdval inom just äldrevården, skriver S och MP.


Ämnen i artikeln:

VårdvalStockholmSocialdemokraternaÄldresjukvårdAkutsjukvårdMiljöpartietÄldrevårdAlliansen

Som patienter vill vi känna oss sedda, lyssnade på och trygga i att läkaren har en samlad bild av vår hälsa. Det gäller både unga och gamla. Som anhöriga vill vi också vara säkra på att det är vården som tar det medicinska ansvaret för den nära och kära som är sjuk. Tyvärr klarar man inte av det i Stockholms län.

Det märks exempelvis på våra akutmottagningar där fler än hälften av våra äldre får vänta i mer än fyra timmar på vård. Det märks på hur äldre slussas mellan hemmet, sjukhuset och korttidsboenden. Det märks när våra äldre patienter, i stället för att få en fast vårdkontakt, träffar läkare efter läkare utan att någon tar ansvar för hela vårdkedjan.

Det här är en oacceptabel situation som beror på att ingen har en helhetsbild.

Nu har Alliansen beslutat att lösa problemet på samma sätt som de löser alla problem i vården. Genom att öppna för fri etablering av företag. Det blir en dyr historia för skattebetalarna och försvårar samverkan mellan vårdaktörer inom landstinget och mellan landsting och kommun.

Vi står nu inför ett vägval. Det finns fortfarande möjlighet att ompröva beslutet. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kräver därför att fullmäktige på onsdag den 15 juni beslutar att avbryta planerna på vårdval inom geriatrik.

Stockholm sticker ut redan i dag och har infört vårdvalssystemet inom 34 områden, vilket är dubbelt så många som i något annat landsting i Sverige. Vi är absolut inte emot vårdval inom alla områden, men vi ställer oss frågande till Alliansens övertro på vårdval som upphandlingsform.

Vi funderar också över deras ovilja att stävja baksidorna med vårdvalen, som fri etableringsrätt och tio procents kostnadsutveckling. Samtidigt som övrig vård förväntas hålla sig med tre procents kostnadsutveckling.

Vi tycker att det är särskilt besvärande med ett ytterligare vårdval inom just äldrevården. Den av alliansregeringen tillsatta utredaren Göran Stiernstedt har i sin uppmärksammade utredning ”Effektiv vård” avrått från vårdval för de mest sjuka äldre, då detta riskerar att splittra upp vården ännu mer än i dag.

Vården behöver i stället samordnas och vara nära denna patientgrupp. Varför lyssnar inte den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting på detta? Har vårdval blivit ett prestigeprojekt i stället för en modell som måste kunna utvärderas och ibland omprövas?

Förra året kunde vi läsa om Åke Söderlind i tidningarna. En 90-årig man som på två år hade bollats mellan 80 olika läkare.  Detta är konsekvensen av att vården i dag är uppbruten på en mängd utförare och där äldre ständigt faller mellan stolarna, eftersom ingen tar ett helhetsansvar.

Det är oroande att Lex Åke inte fått de styrande i Stockholms läns landsting att tänka om kring uppstyckade vårdkedjor och vårdval. Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill i stället att alla äldre nu får en egen vårdkontakt, att vården arbetar i team med tydligt ansvar för patienten och att landstinget ser till att ersätta olika vårdgivare för att samarbeta och sätta patienten i centrum.

Bristerna i vården av äldre syns i de äldres dosetter. Patienter över 75 år äter i genomsnitt fem mediciner. När ingen har helhetsansvar så förlorar sjukvården också kontroll över deras medicinintag. Det är inte bra för hälsan och skapar otrygghet. Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill nu se ett tydligare ansvar.

Äldre ska få rätt medicin, men också rätt vård. När samordningen mellan vårdcentral och specialistvård inte fungerar skickas många av våra äldsta och sköraste patienter till akuten i stället för till den geriatriska avdelning de borde komma till.

I Norrtälje finns ett gott exempel, Tio100, där man har hittat en samverkansmodell där kommun och landsting styr vården tillsammans och tydligt fört samman vården för äldre. Det ger bättre vård för den enskilde och avlastar akutmottagningarna.

Vi säger nej till ytterligare slå sönder vårdkedjan för de äldre, fler icke samordnade vårdkontakter, längre väntetider på akuten och att mer och fel medicin föreskrivs till våra äldre. Därför måste beslut tas i fullmäktige om att avbryta alla planer på vårdval inom geriatrik.

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev