lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Åtta punkter för en bättre ambulanssjukvård

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kräver samordnad, jämlik och säkrare vård och har förslag på hur det kan uppnås.

Publicerad: 22 juni 2015, 12:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sjuksköterskor inom Stockholms ambulanssjukvård ger konkreta förbättringstips. Foto: Daniel Bernhard


Ämnen i artikeln:

HälsaAmbulanssjukvårdAkutsjukvård

Vi sjuksköterskor inom Stockholms ambulanssjukvård vill förbättra vården och öka patientsäkerheten för länets stadigt växande befolkning. Vi kräver därför en länsövergripande samordning som garanterar en jämlik ambulanssjukvård – oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi.

Under de senaste decennierna har ambulanssjukvården utvecklats från en transportorganisation till avancerad sjukvård. Sedan kravet på att minst en person i varje ambulans ska vara legitimerad sjuksköterska har vården förbättras märkbart. Det är förstås bra både för våra patienter och för hela samhället.

Med specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna kan vi spara både pengar och onödigt lidande. Patienter med höftledsfrakturer kommer fortare till operationsbordet, får minskade risker för komplikationer och kortare vårdtid. Multisjuka äldre får bättre och snabbare vård genom att ambulanssjuksköterskan gör en bedömning och patienten kan komma direkt till en geriatrisk avdelning eller närakut, vilket också avlastar akutmottagningarna.

LÄS MER: Ingen får tvivla på vems ansvar nödsamtalet är 

Men för att säkra en god och säker ambulanssjukvård krävs mer. Organisationen måste samordnas och utvecklas:

■ Vi behöver en tydlig organisationsstruktur och framförallt en övergripande verksamhetschef med sammanhållet ansvar för ambulanssjukvården i Stockholms län.
■ Det måste införas en länsövergripande norm för ambulanssjukvården i Stockholm, med samma utrustning och samma kvalitet i alla ambulanser, oavsett leverantör. 

■ Det behövs tydliga krav vad gäller kvalitet och kompetens på verksamheten, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Utvecklad tillsyn så att eventuella brister upptäcks i tid och erfarenheter kan återkopplas till verksamheten. 

■ Utvecklade arbetssätt som följer aktuell forskning och beprövad erfarenhet i all ambulansverksamhet. Använd ambulanssjuksköterskornas kunskap fullt ut. Det leder till minskat lidande för patienten och mindre belastning av hälso- och sjukvården.

■ Förstärk sjukvårdskompetensen inom prioritering- och dirigeringstjänsterna samt samverkan med ambulanssjukvårdens aktörer. Skriv om avtalen med ambulansdirigeringen så att en god beredskap och patientsäkerhet går i första hand.

Personalen måste få bättre förutsättningar och villkor:

■ Höj kvaliteten på internutbildningen i verksamheten och inför krav på regelbunden utbildning på arbetstid för personalen. 

■ Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så att vi får fler ambulanssjuksköterskor till Stockholm. 

■ Förbättra arbetsvillkoren för ambulanssjuksköterskor. Specialistutbildade sjuksköterskor måste få bättre betalt för sin kunskap. Arbetstiden ska anpassas till kraven på en god och säker personcentrerad vård, till trafiksäkerheten och ett hälsosamt arbetsliv.

Vi ambulanssjuksköterskor är gärna med och bidrar till en bättre och säkrare vård. Men det krävs både förändringar i organisationen och bättre förutsättningar och villkor för att vi ska lyckas!

Carina Hansen, Vårdförbundet avdelning Stockholm

Janne Kautto, ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Elisabeth Lindgren, Vårdförbundet avdelning Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev