Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Arbetsgivare har en slapp inställning till alkohol

Samtidigt som det blir allt vanligare att yrkesverksamma bjuds på alkohol på jobbet, så är det få som känner till arbetsplatsens alkoholpolicy. Vi menar att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för att utarbeta en policy och se till att den kommer de anställda till del.

Publicerad: 29 april 2016, 13:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Arbetsgivare har ett ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol. Mot den bakgrunden är det självklart att arbetsgivare bör anta en alkoholpolicy, skriver IQ:s vd.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaAlkoholArbete

Alkoholkulturen i arbetslivet är en fråga som regelbundenhet dyker upp för debatt. Senast var det Kommunalskandalen som fick många att minst sagt höja på ögonbrynen åt alkoholkulturen inom såväl Kommunal som hela fackföreningsrörelsen.

Utmaningarna med alkohol i relation till jobb är dock knappast begränsade till våra fackförbund. Det finns all anledning att ställa sig frågan om hur alkoholkulturen ser ut på våra arbetsplatser, och vilket ansvar som arbetsgivaren har. Det gäller inte minst arbetsgivare inom offentlig sektor.

IQ arbetar för en smartare syn på alkohol, som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar. Vi presenterade nyligen rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” där det framkommer att alkohol har tagit en stor plats i arbetslivet. 52 procent av de tillfrågade, 2023 yrkesverksamma personer i Sverige, uppger att det finns tillfällen då de bjuds på alkohol på jobbet. Bland de som tjänar över 35 000 kronor i månaden uppger hela 72 procent att det finns tillfällen då man bjuds på alkohol på arbetsplatsen. Knappt sju av tio uppger även att de varit på tillställningar kopplade till jobbet där de anser att det har druckits för mycket.

Strax över hälften upplever att det finns en förväntan bland deras arbetskamrater på att de ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester. I åldern 20–35 år är det betydligt vanligare då närmare sju av tio upplever en sådan förväntan. Var femte person säger också att de har druckit alkohol, eller druckit mer än de hade tänkt sig, i något jobbrelaterat sammanhang för att ”passa in”.

Arbetsgivare har ett ansvar för rehabilitering och att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol. Mot den bakgrunden är det självklart att arbetsgivare bör anta en alkoholpolicy, med tillhörande handlingsplan, som på ett aktivt sätt verkar för en alkoholkultur som minimerar risken för just missbruk.

Men i undersökningen framgår även att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats.

Det är inte tillräckligt bra. Jag menar att fler arbetsgivare måste ta ett större ansvar. Det ska finnas en skriven policy och handlingsplan om alkohol på arbetsplatsen som de anställda också känner till.

Policyn ska tydligt ange vilka regler som gäller och handlingsplanen ska tydligt ange hur policyn omsätts i konkreta aktiviteter. Såväl policy som handlingsplan ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat medför att det sker en kontinuerlig årlig uppföljning av dokumenten.

En framgångsfaktor i allt policyarbete är att det råder samförstånd på arbetsplatsen om policy, regler och krav. Alkoholpolicyn ska därför vara enkel att förstå och lättillgänglig för samtliga medarbetare.

Det ska finnas en plan för hur alkoholpolicyn kommuniceras. Lämpliga forum för detta är exempelvis i samband med arbetsplatsmöten och i medarbetarsamtal.

Att en för hög alkoholkonsumtion kan påverkar enskilda individer negativt på flera sätt känner de flesta till. Men en alkoholkonsumtionen kostar även samhället stora pengar, i form av exempelvis ökade vårdkostnader, och påverkar arbetslivet. Beräkningar visar att samhällets kostnader för alkoholproblem till en stor del är en följd av förlorad produktivitet, vilket direkt slår mot arbetsgivare. En välförankrad alkoholpolicy tjänar därför såväl individen, som arbetsgivaren och samhället på.

Fotnot: IQ-initiativet AB startade i maj 2005 och har sitt kontor i Stockholm. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB.

Juan-Pablo Roa, vd IQ

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FolkhälsaAlkoholArbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev