Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Är vårdval det bästa för cancerpatienterna?

Vårdvalsreformen för urologin i Stockholm, som är tänkt att träda i kraft den 1 november i år, beaktar inte på något sätt de brister som redan finns i prostatacancervården. I stället för att ta höjd för nödvändiga förbättringar så erbjuder man vårdgivarna ett avtal där ersättningarna minskas med minst 25 procent.

Publicerad: 10 juni 2016, 11:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Risken är uppenbar att seriösa aktörer inte längre kan fortsätta med öppen specialiserad urologi.


Ämnen i artikeln:

VårdvalStockholmPrimärvårdCancerSjukhus

Den specialiserade öppenvårdsurologin i Stockholm är nästa område för införande av vårdvalssystemet. Vårdgivarna, närmare 30-talet, delgavs de nya förutsättningarna häromdagen och förväntas att komma med sina ansökningar redan den 10 juni. Reformen ska träda i kraft den 1 november i år.

Prostatacancer är den diagnosgrupp som berörs mest med mer än 10 000 utredningar i Stockholm, över 2 000 nydiagnosticerade och ett mycket stort antal under systematisk uppföljning, varav det allra mesta hanteras i den nu aktuella öppenvården.

Utgångsläget är att prostatacancervården i såväl Stockholm som landet i övrigt är starkt eftersatt. Varken det nationella vårdprogrammet eller patientlagen har ännu fått genomslag. Bristerna är omfattande när det gäller fast vårdkontakt, multidisciplinär hantering, second opinion, upprepad och anpassad information om sjukdom och vårdvalsmöjligheter.

Vården är fragmentiserad, väntetiderna oacceptabla - mer än 200 dagar till behandling - äldre underbehandlas, införandet av nya läkemedel fördröjs etcetera.

Bristerna kan förklaras med att antalet som lever med sjukdomen fullkomligt exploderat på 20 år, från 30 000 till nu närmare 100 000. Normalpatienten var då en åldrad man med symtomgivande cancer och kort återstående livslängd. I dag handlar det mer om medelålders till äldre män utan symtom och som har 20-30 år kvar att leva. Vårdbehovet är nu mångdubbelt större och av helt ny karaktär. Vårdens organisation och resurser är däremot i stort sett desamma.

Vårdvalsreformen för urologin i Stockholm, som är tänkt att träda i kraft redan den 1 november i år, beaktar inte på något sätt dessa brister. I stället för att ta höjd för nödvändiga förbättringar så erbjuder man vårdgivarna ett avtal där ersättningarna minskas med minst 25 procent.

Risken är uppenbar att seriösa aktörer inte längre kan fortsätta med öppen specialiserad urologi. Konsekvensen blir, tvärtemot ambitionen i den så kallade LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivån), att patientströmmen måste ledas direkt till sjukhuskliniker, som redan nu är överbelastade.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i landet och den som tar flest mäns liv. Vi kräver respekt för vår sjukdom och en seriös hantering där vårdkvalitet och patientnytta får väga tungt vid införandet av nya upphandlingssystem.

Torsten Sundberg, ordf Proliv Stockholm

Nils Ihre, Prostatabröderna

Calle Waller, vårdpolitisk talesman, Prostatacancerförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev