Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Är vårdköer verkligen att föredra framför vårdval?

Att kostnaderna i vårdval ökat handlar om att fler patienter har kunnat få vård. Förutsatt att det är besök och behandlingar som patienten behöver måste det betecknas som en framgång, replikerar Karin Liljeblad näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Publicerad: 5 september 2018, 11:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Privata vårdgivare verkar sida vid sida med landstingens mottagningar och på landstingens uppdrag, skriver Karin Liljeblad.

Foto: Anna Tärnhuvud, Bildbyrån / Lovleah, Colourbox


Ämnen i artikeln:

VårdvalSjukhusPrimärvårdLOVLOUVårdkvalitetPatienter

Replik. Göran Dahlgren, Christer Hogstedt och Lisa Pelling ser bara problem med privata vårdgivare som finansieras offentligt – inga möjligheter. Kontentan av deras förslag är att politiker ska styra mer och patienten mindre över sjukvården.

Enligt en ny rapport från myndigheten Vårdanalys är det just den politiska styrningen i sjukvården som medborgarna har minst förtroende för. Patientnyttan av valfrihet och mångfald i vården saknas i debattörernas analys. Debattörerna nämner inte vårdvalens betydelse för patienten i form av bättre tillgänglighet och kortare köer. Tillgängligheten till vård är och har länge varit sjukvårdens stora akilleshäl och vårdvalen i specialistvården har gjort att Stockholms läns landsting har betydligt kortare köer än riket i stort.

Vårdvalen i specialistvården har varit ett av Stockholms läns landstings viktigaste verktyg för att flytta sjukvård som inte behöver akutsjukhusens resurser till öppnare och mindre kostsamma vårdformer. De privata vårdgivarna tar emot patienterna på mindre mottagningar och kliniker. Det har förbättrat tillgängligheten, men också sänkt landstingets kostnader per besök och behandling.

Att kostnaderna i vårdval ökat handlar om att fler patienter har kunnat få vård. Förutsatt att det är besök och behandlingar som patienten behöver, måste det betecknas som en framgång. Skulle det vara bättre med köbildning?

Dahlgren, Hogstedt och Pelling vill avskaffa vårdvalet i primärvården. Jag menar att det är Sveriges patienter som bäst vet vilken vårdgivare som passar just dem. Nästan hälften av Sveriges vårdcentraler är i dag privat drivna, därför att patienter har valt att lista sig där. En stor del av dem drivs och ägs av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som velat starta eget och driva verksamheten på sitt sätt. De är uppskattade av sina patienter. 72 av landets hundra vårdcentraler med högst patientnöjdhet är i dag privat drivna.

I stället för vårdval i primärvården förespråkar skribenterna traditionella LOU-upphandlingar ”i de fall privata vinstdrivna vårdgivare kan tillföra vården något”. Då bortser de igen från patientperspektivet. I traditionella LOU-upphandlingar måste en ny upphandling göras efter ett antal år, som inte sällan en annan aktör vinner. Det motverkar kontinuiteten mellan patient och vårdteam som är så viktig i primärvården.

Det är dags att sluta misstänkliggöra de privata vårdgivarnas ambitioner. Varje dag görs nästan 67 000 patientbesök hos privata vårdgivare. De verkar sida vid sida med landstingens mottagningar och på landstingens uppdrag. Det saknas inte utmaningar i hälso- och sjukvården framöver och de privata vårdgivarna kan och vill bidra.

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev