torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Apoteken marknadsför onödiga hälsotester

Istället för att marknadsföra hälsotester som skapar fler problem än de löser borde apoteken satsa på att ha läkemedel som skrivs ut på recept hemma i lager så att patienterna kan få dem utan problem, skriver företrädare för styrelsen i Svenska Distriktsläkarföreningen i ett svar till Sveriges Apoteksförening.

Publicerad: 21 februari 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelApotek

Sveriges apoteksförening har utkommit med en Vitbok om apoteksbranschens roll i sjukvården, som de bland annat presenterade i en debattartikel i Dagens Samhälle den 25 januari. En vitbok är en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område. Vi tolkar detta som ett tämligen oblygt försök att öka sina marknadsandelar. Man anger tydligt att sedan omregleringen 2009 har det blivit ett ökat antal apoteksaktörer samtidigt som lönsamheten har varit ett problem för vissa apotek. Det vare oss fjärran att kritisera apoteksföreningens roll för att öka intäkterna för sina medlemmar däremot har vi synpunkter som kraftigt skiljer sig från det som föreslås.

Vi sympatiserar i hög grad med beskrivningen av hur modellen för att byta ut läkemedel mot billigare alternativ orsakar förvirring, förväxlingsrisk och missnöje från kunder/patienter, och stöder handlingsplaner för att minimera riskerna. Minskar dessa risker gör man allra enklast genom att snarast införa generisk förskrivning vilket länge stått på Svenska Distriktsläkarföreningens agenda.

Med förvåning läser vi att man ”som bransch vänder vi oss mot alla tendenser att likna ett apotek vid ett utlämningsställe för läkemedel” Vad är då ett apotek om man inte tillhandahåller läkemedel? Apotekens kärnverksamhet torde vara att tillhandahålla förskrivna recept och receptfria läkemedel.

Sveriges Apoteksförening beskriver att vården står inför utmaningar när det gäller behovet av utbildad personal, att fram till 2025 går drygt 190 000 undersköterskor och vårdbiträden i pension, att det är korta vårdtider på sjukhusen och i stället får patienter sköta sin behandling och rehabilitering i hemmet. Vi kan inte se att detta är ett problem för apoteken i första hand, men Sveriges Apoteksförening anser att de har ”struktur, vilja, kompetens att vara med och möta dessa utmaningar”, apoteken har möjlighet bidra till mer tillgänglig, säker, billigare, effektivare hälso- och sjukvård för staten. Vi förstår inte hur apoteket skulle, med sin mycket specifika kompetens, kunna ersätta pensionsavgångar av undersköterskor och vårdbiträden, som i stor utsträckning arbetar på sjukhus, eller leda komplicerade behandlingar och rehabilitering av multisjuka äldre i hemmet. Skulle det bli billigt för staten, vara effektivt och säkert? Vad skulle det kosta i trygghet för den enskilde patienten?

Vi förstår att Sveriges Apoteksförening tycker sig hittat en mycket innovativ lösning för sina ekonomiska problem, men samtidigt som man enligt ovan är bekymrade över lönsamheten, beskriver man att antal sökande har minskat till de farmaceutiska utbildningarna, att det även här sker stora pensionsavgångar, och att det är svårt att rekrytera utbildad personal. Hur kan man med de förutsättningarna utöka sina tjänster?

Man efterlyser farmaceuter inom vård och omsorg, men de finns ju redan där! Oberoende farmaceuter anställda i landstingen, som vid behov hjälper läkare med sin specifika kompetens.

Som ett argument för att vara de som håller i läkemedelsgenomgångar anför man att ”Apoteken har till skillnad från de förskrivande läkarna en möjlighet att överblicka patienternas samlade recept om patientens samlade läkemedelslista”. Så har det varit och tyvärr är utformningen av dessa en smärre skandal och definitivt patientfarligt. Apoteken kan ha kvar läkemedel, som är utsatta, i sina databaser, och som läkare har vi inte rätt att återkalla ett itererat recept om vi mot förmodan skulle lyckas komma i kontakt med apoteket. Här finns en klar förbättringspotential. Gemensamma journalsystem är på gång och ger en betydligt bättre översikt av de läkemedel patienten faktiskt tar.

Men apoteksföreningen inser även att läkemedelsgenomgångar ”ställer krav på att andra kunskaper utöver den farmaceutiska kompetensen” ”såsom bred medicinsk kunskap.”

Vi är eniga med apoteksföreningen, läkemedelsgenomgångar är omöjligt att genomföra utan medicinsk kompetens. Läkarna har den breda medicinska kunskapen och kan planera olika behandlingsalternativ och i diskussion med patienten komma fram vad som är bäst just i dennes enskilda fall. Vi tar hänsyn till övriga sjukdomar, ålder, kön, andra mediciner, patientens levnadsomständigheter.

Man hävdar att ”Läkaren har dock inte alltid kunskap om hur läkemedlen verkar eller den kunskap som krävs för att bedöma den samlade effekten av de läkemedel som patienten använder”. Detta påstående ser vi som synnerligen magstarkt. De som är utbildade till att vara experter på läkemedel är de farmaceuter som arbetar på apoteken skriver man vidare. Varför är det då läkarna och inte farmaceuter som har förskrivningsrätt?

Apoteksförening hävdar att läkemedel ofta används felaktigt. Man måste skilja på felaktig läkemedelsanvändning och felaktig läkemedelsförskrivning.

Man beklagar också att ”apoteken kan inte påverka försäljning av receptbelagda medel, eftersom volymer genereras av förskrivande läkare”. Vi allmänspecialister har ett motto: Minsta möjliga mängd medicin men så mycket medicin som är nödvändigt, med patientens bästa för ögonen.

Men det ökar kanske inte apotekens omsättning. Man beskriver att man kan erbjuda självtester för att avlasta primärvården, och på så sätt bidra till en bättre folkhälsa. Människor gör tester för att få bevisat att man är frisk och kan inte alltid värdera ett provsvar. Att redan från början få ha ett förtroendefullt samtal med patienten om en undersökning alls behöver göras är en större avlastning än att försöka lugna en patient som inte sovit senaste veckan på grund av oro för ett felaktigt tolkat testsvar. Man erbjuder stöd i folkhälsoarbetet, tänker sig att fånga in kunder innan de blivit patienter och erbjuda rökavvänjning och viktminskningsprogram, kallar det primärvård och önskar ekonomisk kompensation från samhället.

Apoteket är enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel § 6 punkt 11 skyldig tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård till konsumenter.

Svenska Distriktsläkarföreningen ser att apoteken även i fortsättningen ska spela en viktig roll i arbetet med läkemedel. Den som har ansvaret för patientens läkemedel skall vara den förskrivande läkaren i nära samarbete med patienten. Om apoteken menar allvar med att vilja förbättra för Sveriges invånare, sjukvård och avlasta primärvården så menar vi att:

*Apoteken ska ha de förskrivna läkemedlen hemma så att patienten kan få dem utan problem.
* Vara synnerligen noggranna med att lämna helt tydlig information vid utlämnande av utbytespreparat.
* Vara återhållsamma med diverse hälsotester – de skapar mer problem än vad de löser.
* Ge oss möjlighet att rensa patienternas läkemedelslistor från alla utsatta läkemedel.
* Stötta förskrivare vid behov med läkemedelsgenomgångar.

Anders Nilsson, styrelsen i Svenska Distriktsläkarföreningen

Agneta Sikvall, styrelsen i Svenska Distriktsläkarföreningen

Marina Tuutma, styrelsen i Svenska Distriktsläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelApotek

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev