Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ändrat huvudmannaskap ingen lösning

Det behövs ingen förändring av huvudmannaskapet för missbruksvården. Ett avskaffat kommunalt behandlingsansvar leder till stora oklarheter, skriver representanter för Föreningen Sveriges Socialchefer i en replik till Gerhard Larsson.

Publicerad: 17 augusti 2011, 11:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Missbruksutredningens förslag att landstingen tar över ansvaret från kommunerna skapar fler problem än den löser, skriver Lotta Persson och Leif Söderholm.

Foto: Colourbox


Gerhard Larsson skriver i Dagens Samhälle att nio av tio helst vill söka hjälp inom sjukvården för missbruksproblem, om de hade några. Utmärkt säger vi. För att människor i tid ska söka hjälp är husläkarna en alldeles utmärkt första linje. För att det ska ske behöver husläkarna utveckla sitt arbete med riskbrukspatienter och även med dem som har utvecklat ett beroende. Det behövs bättre utbildning av all vårdpersonal och enkla verktyg för att de på ett respektfullt sätt ska kunna ta upp alkoholproblem med patienterna. Av den anledningen behövs dock ingen huvudmannaskapsförändring. Det behövs däremot en attitydförändring hos läkarna.

Missbruksutredningen föreslår att ansvaret för behandling ska läggas över på landstingen, och att kommunen ska ge psykosocialt stöd samt stöd till boende, sysselsättning och försörjning. Vi har svårt att se hur verksamheten i kommunerna skulle organiseras utifrån Gerhard Larssons förslag. I de flesta kommuner kommer sannolikt inga speciella resurser att avsättas för psykosocialt stöd till missbrukare, om det inte finns ett kommunalt behandlingsansvar. Det kommer att falla på socialsekreterare som arbetar med barn/ungdomar eller dem som arbetar med försörjningsstöd och socialpsykiatri. Hur ska kommunerna upprätthålla kompetens inom missbruksområdet utan att ha behandlingsansvaret? Hur ska kommunen till exempel organisera gruppverksamhet för anhöriga till missbrukare, inte minst barn och ungdomar – kommer sådan verksamhet över huvudtaget att finnas kvar? Kommer landstinget att ta behandlingsansvar för anhöriga eller faller det inom ramen för psykosocialt stöd? Var går gränsen mellan psykosocialt stöd (kommunen) och psykosocial behandling (landstinget)?

Gerhard Larsson bedömer att en fjärdedel av de cirka 500 000 personer som är beroende behöver insatser från båda huvudmännen. Det är inte minst för denna grupp som socialtjänsten idag har ett stort ansvar. Skulle landstinget ta över behandlingsansvaret ökar riskerna för att denna grupp far ännu mera illa. Landstinget är inte känt för sin uppsökande verksamhet. Läkarnas vilja att lämna skrivbordet och receptkvittot är inte omvittnat bra. Förändringen riskerar att leda till gränsdragningsdiskussioner, till exempel då kommunen anser att missbrukaren inte klarar eget boende utan behandling men landstinget ger ingen behandling.

Sjukvården har huvudansvaret för missbruksvården i de flesta andra länder i Europa, påpekar Larsson. Det skulle kunna vara ett skäl till huvudmannaskapsförändring om det vore så att svensk socialtjänst och missbruksvård ligger långt efter. Det är dock inte vårt intryck efter att ha besökt socialtjänsten i flera europeiska länder. Vi har mycket att lära, men vi har också mycket att lära ut, inte minst gäller det omhändertagandet av de mest utsatta missbrukarna.

Om vi i Sverige ska genomföra en stor omorganisation bör den motiveras av att stora brister skulle lösas med omorganisationen och att förändringen skulle leda till att gränsdragningsproblematiken upphör eller starkt begränsas. Tyvärr uppfyller Gerhard Larssons förslag till förändrad organisation inget av dessa kriterier. Däremot välkomnar vi många av hans övriga förslag, inte minst en förbättrad utbildning till alla dem som arbetar med missbrukare.

Lotta Persson, ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer
Leif Söderholm, ordförande i FSS region Stockholm-Gotland

Lotta Persson, ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev