Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Analoga metoder i vården hotar säkerheten”

Det är analoga metoder, inte digitala, som hotar informationssäkerheten, skriver Liberalerna i en slutreplik om vårdens digitalisering.

Publicerad: 28 augusti 2017, 09:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ItIt-säkerhetPatientsäkerhetDigitaliserad vård

Replik Vår debattartikel om behovet av en snabbare digitalisering av vården har startat en intressant och välbehövlig diskussion. Vi välkomnar att alltfler nu engagerar sig i denna avgörande framtidsfråga och bidrar med lösningar.

Läkaren Lars Raxell pekar på risken att nya IT-stöd kan generera ytterligare merarbete för vårdpersonalen. Tittar vi tillbaka på hur tidigare införanden av nya IT-stöd genomförts, kan vi konstatera att den risken besannas om vi inte tänker nytt. Det är därför vi i artikeln för det första kräver en total genomlysning av vårdens administrativa börda, en avbyråkratisering av regelverken för vad som dokumenteras och hur. Denna behöver göras i samverkan mellan ansvariga myndigheter, huvudmän och vårdpersonalens organisationer.

För det andra behöver vi rensa i vårdens vildvuxna IT-miljö, där en mix av gamla och nya IT-system idag gör situationen ohanterlig för personalen. Det är därför vårt förslag om att öka investeringstakten är avgörande, då gammal dålig teknik behöver snabbskrotas och ny köpas in. Det är dock inte mer av gårdagens gamla journalsystem vi behöver, utan en helt ny generation av intelligenta dokumentations- och beslutsstöd som stödjer vårdpersonalen att analysera, presentera och visualisera stora mängder data.

Men även om modern teknik och automatiserad inrapportering av kvalitetsdata kan ta bort mycket av den dubbeldokumentation som sker idag, behöver vi också fler anställda som är proffs på vårddokumentation. Därför har vi från Liberalernas sida länge drivit på för att återupprätta de medicinska sekreterarnas roll i vården för att avlasta läkare och sjuksköterskor från administration och öka kvaliteten på det som dokumenteras.

Katarina Stensson m fl från Piratpartiet pekar ut nödvändigheten av att digitaliseringen går hand i hand med en ökad IT- och informationssäkerhet. Vi instämmer helt, då alla patienter ska kunna lita på att vården hanterar deras information på det allra säkraste sättet. Vi vill dock understryka att digitaliseringen faktiskt är en förutsättning för att känslig information ska kunna hanteras säkrare än idag. Med modern teknik kan vi verifiera att det bara är behörig vårdpersonal som läser patientjournalen, vi kan skydda den mot intrång och låta patienten själv välja vilken information ur den samlade journalen man vill dela med sig av till en ny vårdgivare.

Det största hotet mot informationssäkerheten idag är den analoga informationshanteringen! Ett fax riskerar att hamna hos fel mottagare om någon trycker en siffra fel, och känslig information kan röjas för att faxen är placerad så olämpligt att alla kan läsa pappret. Eller när ett provsvar skickas med vanlig papperspost, som både kan komma på avvägar eller öppnas av vem som helst. Det är därför det brådskar att ge vården de moderna verktyg som gör att man kan kommunicera både internt och med patienterna på ett säkrare sätt.

Vi uppmanar därför vårdens tillsynsmyndigheter att hårdgranska de gamla, analoga och manuella rutinerna, och inte bara granska den nya digitala tekniken som de gör idag. Då kommer den digitala omställningen av vården gå snabbare, något som vi alla vinner på.

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L)

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) Stockholms Läns Landsting

Lina Nordquist, oppositionslandstingsråd Uppsala (L)

Mathias Sundin, riksdagsledamot (L)

Marianne Nordmark, gruppledare i Västerbottens läns landsting (L)

Lovisa Aldrin, ledamot Region Halland (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev