Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Allt svårare för oss läkare att utföra vårt uppdrag”

Dagens ersättningssystem till vårdcentralerna gör att friskare patientgrupper gynnas på bekostnad av de med större behov, vilket är riskfyllt både för samhälle och individ. Och vi läkare får allt svårare att utföra vårt medicinska uppdrag, skriver ST-läkare i Stockholm.

Publicerad: 10 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi vill ge våra patienter den vård de har rätt till och behöver”, skriver tre ST-läkare.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdStockholmLäkareLäkarlarmet

Patienten Åke, som på mindre än ett år träffat 66 olika läkare, har nyligen uppmärksammats i media. Få fall är så extrema, men dagens ersättningsmodell för primärvården i Stockholms Läns Landsting premierar kvantitet före kvalitet. Detta slår inte bara mot de patienter som behöver vårdens resurser bäst, utan riskerar att på sikt underminera primärvårdens centrala roll i ett välfungerande sjukvårdssystem.

En läkare som arbetar på vårdcentral har till uppgift att utreda och välja lämplig behandling för de flesta medicinska tillstånd som drabbar människan från vaggan till graven, från ofarliga till allvarliga. Tillsammans med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen utgör vi de flesta människors huvudsakliga kontakt med sjukvården.

Samtidigt som vi är övertygade om vårdcentralernas viktiga roll i dagens och framtidens sjukvårdssystem, får vi allt svårare att utföra vårt medicinska uppdrag. Till stor del ser vi att detta är en effekt av dagens ersättningssystem som styr vårdcentralernas prioriteringar och arbetssätt.

Ersättningssystemet tvingar i dag vårdcentralerna till att införa fler men kortare läkarbesök. Som en följd av detta blir de längre besökstiderna färre. Detta gynnar friskare patientgrupper med mindre allvarliga besvär medan grupper med tidskrävande, komplexa åkommor missgynnas. Fler snabba tider innebär även ett pressat schema med stressade läkare, med risk för ett dåligt patientbemötande och i värsta fall en missad allvarlig diagnos.

Ett av allmänläkarens viktigaste arbetsredskap är kontinuitet, det vill säga att patienten får träffa samma läkare varje gång. Kontinuitet skapar förtroende och trygghet, och en läkare som känner sina patienter väl gör bättre bedömningar och undviker onödiga utredningar och behandlingar.

Vi upplever i dag att kontinuiteten brister, och att friskare patientgrupper får företräde till vården på bekostnad av de med större behov. En undanträngning av patientgrupperna med störst vårdbehov har också nyligen bekräftats i Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Dessa effekter är i strid med Hälso- och sjukvårdslagen, som bland annat säger att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” och att hälso- och sjukvården särskilt ska ”tillgodose patientens behov av kontinuitet”.

Kontinuitet och en prioritering av de mest behövande patienterna är inte bara ett lagkrav, utan utnyttjar också samhällets resurser på bästa sätt. Bland annat avlastas akutmottagningar och antalet inläggningar på sjukhus minskar. I Socialstyrelsens rapport ”SoS-rapport 1999:19” dras slutsatsen att ”en välfungerande primärvård ger lägre konsumtion av både sluten och öppen vård, och därmed lägre totala sjukvårdskostnader.”

I en intervju i DN (19/5) öppnar hälso- och sjukvårdslandstingsrådet för en ny ersättningsmodell som premierar kontinuitet över kvantitet. Detta är inte en dag för sent, men det är viktigt att en översyn sker i samråd med primärvårdens läkarkår, för att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper.

Vi vill ge våra patienter den vård de har rätt till och behöver, och värna vårdcentralernas roll som viktiga kuggar i sjukvårdssystemet. Bara genom ett närmare samarbete mellan politiker och läkare blir detta möjligt.

Oscar Plogmark, ST-läkare i allmänmedicin

Christian Lönn, ST-läkare i allmänmedicin

Caroline Stenberg, ST-läkare i allmänmedicin

Med stöd av ST-läkare i, ST-ledningsgrupp Centrala Stockholm,  ST-ledningsgrupp Stockholm Söder, ST-ledningsgrupp Nordvästra Stockholm,  ST-ledningsgrupp Nordöstra Stockholm,  ST-ledningsgrupp Sydvästra Stockholm,  ST-ledningsgrupp Sydöstra Stockholm,  ST-ledningsgrupp Stockholm Västerort

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev