tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Äldre patienter ligger kvar på sjukhus i onödan

Ett stort problem är att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge. Det innebär sämre vård, livskvalitet och trygghet. En effektivare utskrivningsprocess skulle frigöra vårdplatser till patienter med större behov. Skattebetalarna skulle också få ut mer vård och omsorg för pengarna, visar läkarförbundet i en ny rapport.

Publicerad: 9 september 2014, 09:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdVårdplatser

Enligt lagen om kommunernas betalningsansvar får en patient som är utskrivningsklar ligga kvar på sjukhus i fem vardagar. Därefter ska kommunen betala en avgift till sjukhuset. Inom psykiatrin är gränsen 30 dagar. Betalningsansvarslagen infördes i samband med Ädelreformen år 1992.

Kommunerna skulle få ett samlat ekonomiskt ansvar för långvarig vård, oavsett var den bedrevs. Uppföljningar har visat att lagen fick önskvärd effekt, då särskilda boenden ökade och antalet utskrivningsklara patienter minskade påtagligt.

De ekonomiska drivkrafterna har dock ebbat ut. Siffror från Socialstyrelsen och Sverige kommuner och landsting (SKL) tyder på att antalet utskrivningsklara patienter sedan många år stabiliserats kring 1 100–1 300 per dygn inom somatisk slutenvård. Det motsvarar omkring 7,6 procent av samtliga inneliggande patienter.

När lagen infördes hade vi längre vårdtider. Fem vardagar sågs som en rimlig tid för att planera och förbereda ett mottagande inom den kommunala vården. I dag ser vården helt annorlunda ut med betydligt snabbare patientflöden och kortare vårdtider inom slutenvården. Det gör att tidsfristerna bör kortas. Hur många dagar som är optimalt innan ansvar för betalning överförs till kommunerna är svårt att tvärsäkert bedöma. Enligt Läkarförbundet vore ett bra första steg att räkna in helgerna i tidsfristen som i dag inte ingår. Vi anser också att konstruktionen med tidsfrister som anges i lag inte stödjer utskrivningsprocessen på bästa sätt. Den statliga utredningen som ser över betalningsansvarslagen borde utreda en mer flexibel reglering som mer utgår från individens behov och lokala förutsättningar.

En sänkning av antalet betalningsfria dagar löser inte det grundläggande problemet. Dagens budget- och stuprörstänkande måste ersättas av ett helhetsgrepp som bättre utgår från både vård- och omsorgsbehov. För utvecklingen med minskat antal vårdplatser och kortare vårdtider ställer krav på en mer avancerad eftervård och högre grad av samverkan mellan kommuner och landsting.

Sedan år 2010 finns det en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Motsvarande skyldighet för personer med missbruksproblematik gäller sedan från förra året. Läkarförbundet anser att samma bestämmelse behöver införas för alla patienter med sammansatta behov av sjukvård och socialtjänst.

För att komma tillrätta med en stor del av de utskrivningsklara patienterna som väntar på fortsatt vård i hemmet eller i särskilda boenden föreslår Läkarförbundet en mer anpassad äldresjukvård. Det innebär en mer systematisk samordning av vårdkedjor med fortlöpande uppföljning av sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning.

Primärvården, med fast läkarkontakt, skulle ansvara för den anpassade äldresjukvården. Full bemanning i primärvården är en viktig förutsättning, liksom mer läkartid hemma hos de sköra äldre. Regler som tydligt definierar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre måste därför införas i vårdvalets förfrågningsunderlag. Därigenom kan de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens kvalitet undanröjas.

En god vård och omsorg för personer med sammansatta behov kräver att landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar. Men också fler specialister i allmänmedicin på vårdcentralerna och i äldrevården.

Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdVårdplatser

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev