Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Akut sjuksköterskebrist i ambulanssjukvården

Nyligen meddelades det att barnakuten på Huddinge sjukhus stängs nattetid på grund av sjuksköterskebristen. Men det är inte bara akutvården för barn som utmanas av personalbrist, även andra områden hotas. En gemensam plan krävs för kompetensförsörjning till ambulanssjukvården, skriver SOS Alarm och Vårdförbundet.

Publicerad: 7 oktober 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inför Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring för att säkra kompetensförsörjningen.


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdPersonalbristSjuksköterskorAkutsjukvård

Bristen på specialistsjuksköterskor är akut. Enligt en rapport från TCO som kom förra året saknar vi 29 000 sjuksköterskor i Sverige år 2030 om ingenting görs. Nästan dagligen rapporteras om sjukhus som drar ned på antalet vårdplatser på grund av brist på specialistsjuksköterskor. Även i avtalsrörelsen lyfts behovet av kompetens inom vård och omsorg fram som en av årets viktigaste uppgifter att lösa.

Från SOS Alarms och Vårdförbundets sida delar vi problembilden och vi ser hur den inte bara drabbar sjukhusen, utan även ambulanssjukvården. I vårdkedjan behövs erfarna specialistsjuksköterskor vilket innebär att rekryteringsunderlaget är ännu mindre. Socialstyrelsens rapport kring det nationella planeringsstödet visar att tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat med 20 procent under 20 år och det fortsätter att minska.

Konsekvenserna för aktörer inom ambulanssjukvården, som exempelvis SOS Alarm och landstingens ambulanser, blir att det är svårt att få tag på och behålla personal med den kunskap och kompetens som behövs.

För att arbeta som ambulanssjuksköterska krävs specialistutbildning och erfarenhet. För att arbeta som sjuksköterskestöd hos SOS Alarms larmcentraler behövs också erfarna specialistsjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor är naturligtvis högt eftertraktade inom hela vårdkedjan.

Bristen på specialistsjuksköterskor innebär en stor utmaning för hela samhället. I nuläget finns det inte någon tydlig plan eller ansvarsfördelning för försörjning av kompetent arbetskraft till ambulanssjukvården. Dessutom saknas klara direktiv kring hur ansvaret ska fördelas inom den.

Enligt en rapport från 2013 som Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting tagit fram konstateras att det finns oklarheter kring vem som ska driva frågor om utvecklingen i ambulanssjukvården. Dessutom påpekas att de olika aktörerna i ambulanssjukvården inte har tillräckligt tydliga roller. Sammantaget bidrar allt detta till att vi och andra aktörer inte har förutsättningar för samverkan och utveckling av helheten. Landstingsrevisorerna menar dessutom att möjligheterna till forskning om ambulanssjukvården behöver säkerställas.

Det ökande antalet samtal till 112 och till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden visar det växande behovet av en sammanhållen plan för kompetensförsörjning. Det är bra att människor ringer 1177 Vårdguiden för att få kvalificerad rådgivning. Många av samtalen även till larmnumret 112 är av ickeakut karaktär. De flesta är inte akut sjuka utan kan få god hjälp genom egenvård eller av primärvården.

Den långsiktiga utmaningen är den demografiska förändringen och att hjälpa människor till rätt vårdnivå för att inte belastningen på sjukhusens akutmottagningar ska bli orimlig. För att klara framtidens utmaningar behöver vi fler specialistsjuksköterskor och för det krävs att Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring införs i hela landet. Det vill säga möjligheten för sjuksköterskor att inom ramen för sin anställning vidareutbilda sig.

SOS Alarm ser det som fundamentalt att ta tillvara sjuksköterskornas kunskap och kompetens och se till att de får goda villkor samt utvecklingsmöjligheter. Redan under våren vidtog vi en rad åtgärder för att stärka sjuksköterskornas arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Vi har gjort en översyn av lönenivån för att marknadsanpassa dessa. Vi har sänkt kraven på helgtjänstgöring. Vi har därtill säkerställt att en viss andel av arbetstiden viks för kompetensutveckling. Men framförallt har vi ändrat arbetsprocessen för att säkra att sjuksköterskornas tid används till vårdärenden där deras kompetens är till nytta för de hjälpsökande.

SOS Alarm och Vårdförbundet fördjupar nu dialogen mellan oss och alla berörda vårdgivare kring hur kvalitet och trygghet i ambulanssjukvårdens alla led kan säkerställas. Här måste vi tillsammans bidra.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Johan Hedensiö, vd SOS Alarm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev