Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Ackreditering ger mer jämlik bröstcancervård”

Ackreditering av bröstcancervård leder till en generell höjning av vårdens kvalitet och minskade regionala skillnader. Det menar Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, och Elizabeth Bergsten-Nordström, ordförande för BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Publicerad: 28 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ackreditering är ett beprövat verktyg för att säkerställa kvaliteten och skapa en mer jämlik vård. \


Ämnen i artikeln:

CancerSjukhus

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Var tionde kvinna över 75 år har eller har haft bröstcancer. Samtidigt insjuknar allt fler i sjukdomen – en ökning som i genomsnitt har legat på 2,6 procent per år de senaste tio åren, enligt statistik från Cancerfonden.

I Sverige finns i dag oacceptabelt stora regionala skillnader när det gäller vilka möjligheter till vård som erbjuds. Det gäller exempelvis erbjudandet om lokal strålbehandling efter operationen, vilket enligt vetenskapliga studier minskar risken för återfall i bröstcancer för kvinnor med regionala lymfkörtelmetastaser. Variationen mellan landstingen att erbjuda lokal strålbehandling ligger på 36–94 procent, enligt statistik från Nationella Bröstcancerregistret och Socialstyrelsens och SKL:s så kallade Öppna jämförelser.

Det är inte acceptabelt att det hänger på var du bor om du ska få den bästa vården. Det är viktigt att alla får likvärdig vårdinformation och en kvalitetssäkrad bröstcancervård oavsett var i landet man bor.

Både Swedac och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har sedan en tid tillbaka drivit frågan om ackreditering av bröstcancervård. Ackreditering är ett beprövat verktyg för att säkerställa kvaliteten och skapa en mer jämlik vård.

På europeisk nivå har man insett vikten av detta. EU-kommissionen har dragit i gång ett omfattande projekt för att kvalitetssäkra tjänster kring bröstcancer med hjälp av ackreditering. EU-kommissionen samarbetar med de nationella ackrediteringsorganens samarbetsorganisation EA, European Cooperation for Accreditation, där Swedac ingår.

Satsningen går ut på att utveckla gemensamma europeiska riktlinjer för screening och diagnos av bröstcancer. Man vill också etablera en struktur för hur ackrediterings- och certifieringsarbetet ska bedrivas. På detta sätt kommer hela kedjan inom bröstcancervården att kunna kvalitetssäkras, från screening och genom hela behandlingen.

I november anordnas en konferens i Italien för att diskutera de fortsatta stegen för denna viktiga satsning. Tanken är att varje lands nationella ackrediteringsorgan, som i Sveriges fall är Swedac, ska kunna ackreditera enligt två skilda standarder. Enligt den ena kan vårdinrättningar ackrediteras för att kunna certifiera olika verksamheter inom bröstcancerbehandling. Enligt den andra kan laboratorier, bildbehandling och patologiska enheter ackrediteras för att göra tester och undersökningar enligt de uppställda kvalitetssäkrade reglerna.

I Sverige har vi en lång tradition av ackreditering inom hälso- och sjukvården. Kvalitetssäkring av laboratorier har pågått i 25 års tid och sedan en tid tillbaka finns även möjlighet till ackreditering inom äldreomsorg och sjukvården i stort. Att kvalitetssäkra bröstcancervården ser vi som ett naturligt nästa steg.

Vi uppmanar därför Sveriges vårdgivare att ta sitt ansvar och förbereda ackreditering enligt de standarder som redan finns och enligt de specifika krav som tas fram genom EU-projektet. Ett viktigt steg mot att kvalitetssäkra bröstcancervården – och i förlängningen minska dödligheten i bröstcancer.

Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Elizabeth Bergsten Nordström, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CancerSjukhus

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev