tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Absurt att dela ut sprutor till unga narkomaner

Regeringen har lagt ett förslag om att lagen om sprututbyte ska ändras. Bland annat föreslås att kommunerna kopplas bort från besluten och att åldersgränsen sänks från 20 till 18 år. Det är både olyckligt och absurt, skriver Per Johansson, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

Publicerad: 23 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I sitt lagförslag argumenterar regeringen mångordigt för att sänka åldersgränsen från 20 till 18 för att kunna delta i sprututbytesprogram.


Ämnen i artikeln:

NarkotikaSprututbyteKommunerLVU

Just nu är ett förslag från Socialdepartementet ute på remiss till myndigheter, kommuner och organisationer där regeringen föreslår att lagen som reglerar sprututbyte ska ändras.

Regeringen vill att enbart landstingen ska ansöka om att starta sprututbyte och således koppla bort kommunerna från beslutet. Samtidigt upprepar regeringen i sitt förslag att sprututbyte inte enbart ska ses som en åtgärd för smittskydd utan också ska möjliggöra behandling för personer i missbruk och beroende.

Det är kommunerna som har huvudansvaret för missbruksbehandling, i samråd med landstingen. Förslaget ter sig därför ytterst märkligt, ur regeringens eget sätt att resonera, med tanke på att regeringen inte har för avsikt att se över huvudmannaskapet när det gäller missbruksvården.

I sitt förslag skriver regeringen att samråd ska ske mellan landstinget och samtliga kommuner i det landstinget innan en ansökan lämnas in. Det är svårt att tro att de samråden kommer att upplevas som meningsfulla ur kommunernas synvinklar, när man ändå inte har något att säga till om.

I regeringens promemoria upprepas många gånger att sprututbyte fungerar som en kontaktyta mot människor som annars kan vara svåra att nå och att det härigenom skapas möjligheter att motivera till vård, vilket onekligen vore mycket bra om det fungerade. Detta påstående underbyggs dock inte med några data.

Är verkligen de som går på sprututbyte tidigare okända för myndigheterna och i så fall i vilken grad? Ännu viktigare borde det vara att ta reda på i vilken utsträckning man lyckats slussa personer med missbruk in i vård från de befintliga sprututbytesprogrammen. Är detta något som verkligen fungerar i praktiken?

Regeringen jämför situationen i Sverige med andra nordiska länder. Exemplet Danmark är minst sagt märkligt. Där finns sprututbyte i 64 av 98 kommuner och de större städerna har alla sprututbyte.

Det vill säga täckningsgraden är mycket hög, just det som regeringen har som mål med sitt lagförslag. Samtidigt konstaterar man att hepatit C-smittan omfattar 90 procent av de som injicerar narkotika i Danmark.

Vilket måste ses som ett stort misslyckande för sprutbytesverksamheten där. På vilket vis detta är något att ta efter för oss i Sverige förklaras inte i regeringens promemoria.

I sitt lagförslag argumenterar regeringen mångordigt för att sänka åldersgränsen från 20 till 18 för att kunna delta i sprututbytesprogram.

Så länge vi har en lagstiftning i Sverige som möjliggör tvångsingripanden mot personer upp till 20 års ålder enligt LVU, om de utsätter sig för så pass allvarlig fara som injektionsmissbruk, kan det inte vara rätt att samtidigt låta ungdomar mellan 18 och 20 delta i sprututbyte.

Om denna del i förslaget ska genomföras måste rimligen åldersbestämmelserna i LVU samtidigt ändras. Ingripanden med stöd av LVU är kommunernas ansvar att ta initiativ till.

Om ålderssänkningen genomförs finns risk för att det uppstår situationer där landstinget delar ut sprutor till en ung missbrukare som kommunen egentligen borde utreda om hen ska omhändertas enligt LVU.

Detta vore i så fall mycket olyckligt och rent av absurt.

Ett märkligt förslag som regeringen för fram berör kriminalvården. I promemorian förs resonemang om det olämpliga i att låta personer som sitter i fängelse få tag i sprutor via sprututbytesverksamhet.

Där är det lätt att hålla med regeringen. Däremot anser regeringen att den som verkställer sitt straff inom Frivården ska ha full tillgång till sprutor och kanyler. Borde det inte vara ett rimligt krav att ha drogfrihet som ett villkor för att få avtjäna sitt straff inom Frivården i stället för fängelse?

Detta borde gälla alla typer av olagliga droger och alla typer av missbrukssätt, inklusive injektionsnarkomani. Det kan inte vara samhällets uppgift att underlätta missbruk av narkotika för de som av olika anledningar avtjänar sitt straff inom Frivården.

Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev