Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

13 barnmorskor: Det skapas onödiga risker för mödrar

Vi har sedan i våras påtalat nödvändigheten av att arbets- och vårdsituationen förbättras på Stockholms förlossningskliniker. Men än har vi inte sett någon förändring. På grund av den pressade situationen är vården inte trygg och säker, replikerar en grupp barnmorskor med Eva Nordlund i spetsen.

Publicerad: 19 december 2013, 14:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalPatientsäkerhetSjuksköterskorFörlossningsvård

Vi är glada över att en representant för läkarkåren tar upp problemet med platsbrist och barnmorskebrist inom förlossningsvården i Stockholm, som Annika López gjort i sin debattartikel i Dagens Samhälle 19 december. Vi har påtalat nödvändigheten av att arbets- och vårdsituationen förbättras på Stockholms förlossningskliniker sedan i våras. Och än har vi inte sett någon förändring. På grund av den pressade situationen är vården inte trygg och säker.

Vi har också påtalat att ökningen av de faktiska förlossningsplatserna blir mycket begränsad när den nya förlossningskliniken BB Sophia öppnar i mars. Barnmorskor försvinner från alla sjukhus för att börja arbeta på BB Sophia, inte bara från BB Stockholm och Danderyds förlossning. Det är minst 80 barnmorskor som tas direkt från andra kliniker. Hur ska dessa kliniker kunna hålla det vanliga antalet förlossningsplatser öppna då? Vi delar oron med ledningarna för de olika förlossningsklinikerna för vad som kommer att hända i februari när dessa 80 barnmorskor slutar på sina ursprungliga kliniker och innan BB Sophia har öppnat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen befarar problem under hela 2014. Självklart är det bra med fler förlossningsplatser, men öppnandet av dessa måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel borde en konsekvensbedömning ha gjorts innan.

Vi är eniga med ledningarna för de olika förlossningsklinikerna om att det är antalet barnmorskor som avgör hur många reella förlossningsplatser det går att öppna. Fler barnmorskor måste utbildas. Det finns ett stort och akut behov av fler utbildningsplatser för barnmorskor. De beräkningar som finns angående kommande barnmorskebrist är bristfälliga och dessutom beräknade på den förlegade vård där kvinnan inte har tillgång till en närvarande barnmorska under förlossningen.

Förlossningsvården i Sverige har de senaste decennierna genomgått en snabb förändring. Den tekniska utvecklingen på förlossningsavdelningarna har varit omfattande och gjort stor nytta i samband med komplicerade förlossningar. När det gäller förlossningar utan komplikationer kan fördelarna diskuteras.

Det är självklart att den medicinska säkerheten ska vara likvärdig var kvinnan än föder. Det är dock viktigt att förstå att behovet av intensivvård skiljer sig åt för kvinnor med en lågriskgraviditet och för kvinnor där komplikationer tillstött under graviditeten. Tvärtemot de generella riskscenarion som debattören målar upp visar den senaste forskningen att för friska kvinnor med normal graviditet är det lika säkert att föda på en barnmorskeledd enhet, oavsett om den ligger på eller utanför ett sjukhus, som att föda på en traditionell förlossningsavdelning. För omföderskor är även hemförlossning ett lika säkert alternativ.

Det är till och med så att kvinnor kan skadas av att vara för nära högriskvård eftersom detta leder till fler interventioner. Forskningen visar att kvinnor utsätts för färre interventioner när de vårdas i barnmorskeledd vård. WHO menar att förlossningsvården ska anstränga sig för att arbeta evidensbaserat samt att minimera medicinska interventioner och teknologi när det är möjligt.

Det är förståeligt att läkarkåren som är skolade i det komplicerade och endast involveras när något avviker från det normala förlossningsförloppet har ett mer riskfyllt tänkande runt födandet. Dock glömmer de ibland att 70 procent av kvinnorna föder normalt. Det finns en paradox i detta, att ju mer vi fokuserar på risker, desto större blir riskerna. Risktänkandet blir en risk i sig.

Vi vill också framhålla att det viktigaste sättet att göra vården säker är att garantera alla kvinnor en närvarande barnmorska under den aktiva fasen av förlossningen. Med en närvarande barnmorska minskar risken för komplikationer. Här har våra grannländer Norge och Danmark gått före oss och redan infört detta. I dessa länder finns också en annorlunda syn på födandet. Där inser man att friska kvinnor med normal graviditet inte behöver högteknologisk vård på samma sätt som de kvinnor där komplikationer tillstött.

Hur kan det vara så att kvinnor i Sverige endast har möjlighet att föda i en högteknologisk miljö med ökad risk för interventioner och där barnmorskans kunskap inte används optimalt? Vårdvalet i Stockholm är en chimär. De olika förlossningsklinikerna skiljer sig inte åt vad gäller den vård kvinnan kan erhålla. Vi vill framhålla alla kvinnors rätt till ett reellt val angående vårdens innehåll. Varför kan inte kvinnan välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes liv?

Det allvarliga är att genom den här typen av artiklar skräms kvinnor på ett osakligt sätt. Att man tar det avvikande och komplicerade som endast gäller för 30 procent av kvinnorna och gör det till norm även för de 70 procent som föder normalt. Samtidigt struntar man i att följa den omfattande evidens som visar att god vård innebär en närvarande barnmorska och att lågriskkvinnor gynnas av barnmorskeledd vård.

Eva Nordlund, Ia Jeppsson, Elisabet Ulén, Cecilia Lind, Anna Jensen, Anna Klint, Maria Wigbrant, Anna Akselsson, Maria Ahlbom, Ann Jaldegren, Lena Strandberg, Ulrika Frisk och Carina Bergqvist - Barnmorskor för trygg och säker vård.

Eva Nordlund, leg barnmorska och förtroendevald i Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev