Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Stockholms förbud av Tiptapp är en god nyhet

Självklart talar vi på Recycla.se till viss del i egen sak när vi stöder Stockholms stads beslut att förbjuda appen TipTapp. Men, risken för dumpning samt för snedvriden konkurrens och svartjobb elimineras genom förbudet och det är bra, skriver företaget Recycla.se.

Publicerad: 1 november 2018, 15:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi som är aktiva i branschen hör från diverse håll att delar av det som plockas upp av TipTapps chaufförer hamnar i naturen istället för att återvinnas, skriver debattörerna.

Foto: Colourbox/Colourbox/Andrey Shupilo


Ämnen i artikeln:

AvfallKonkurrensKommuner

De senaste veckorna har det varit livliga diskussioner kring ”återvinningsappen” TipTapps fortsatta framtid i Stockholm. Detta efter att staden gått ut med nyheten att appen kommer att förbjudas.

Visst är det lätt att förstå att anhängarna till appen och delningsekonomi-förespråkarna ganska enkelt får gehör för sin åsikt att detta är ett typiskt omodernt, bakåtsträvande beteende av en stelbent myndighet. Och inte blir det bättre av argumentationen från Miljöförvaltningen som i flera kommentarer bara motiverar sitt beslut med att appen ”strider mot det kommunala avfallsmonopolet”.

Men, för den som orkar lägga lite mer tid och tanke på frågan är det ganska enkelt att se varför det är goda nyheter att appen med sitt nuvarande upplägg förbjuds.

Låt oss börja med att konstatera att appen TipTapp i sig är sprungen ur ett stort behov som många stockholmare delar, är väl designad och att den är mycket användarvänlig. Den erbjuder helt enkelt ett lätt sätt för medborgarna i Stockholms stad att bli av med sitt skräp – snabbt och billigt.

Men, det är just detta som är problemet. Att säkerställa att avfallshantering och återvinning hanteras på ett miljömässigt optimalt sätt handlar inte om "snabbast och billigast". Tvärtom är det just det tankesättet som genom åren skapat mycket av våra miljöproblem i samhället. Från slit-och-släng mentalitet till en väldigt långsam uppbyggnad av mer resurssmarta och hållbara återvinningssystem.

Även om jag personligen beundrar entreprenörskapet hos många av de driftiga personer som hanterar skräpet åt stockholmarna genom TipTapp, så tvivlar jag på att många dem har den kunskap som gör att staden och dess invånare får en miljöeffektiv återvinning och avfallshantering. Då har vi ändå inte ens berört problemen med dumpning som tyvärr är en stor potentiell bieffekt av appens snabba tillväxt, där stora kortsiktiga vinster kan genereras via dumpning. Breddar vi synfältet ytterligare lite, finns det ytterligare argument som gör det ännu enklare att slå fast att Stockholms Stads beslut att förbjuda TipTapp är något positivt. Genom förbudet elimineras de potentiella problemen som nämns nedan:

Dumpning. Även om det inte framhålls särskilt tydligt i kommunikationen från Stockholms Stad, är en viktig anledning till det föreslagna förbudet att se till att skräpet hamnar på rätt ställe. Vi som är aktiva i branschen hör från diverse håll att delar av det som plockas upp av TipTapps chaufförer hamnar i naturen istället för att återvinnas. Även om problemet procentuellt säkert är ganska litet gör TipTapps volymer att det snart riskerar byggas upp stora volymer skräp som hamnar i skog och hav och andra otillbörliga ställen. Dumpning kan kosta samhället enorma summor och är den absolut sämsta möjliga lösningen för miljön.
Snedvriden konkurrens och svartjobb. Det finns en betydande risk att huvuddelen av de personer som hanterar TipTapps hämtningar i själva verket har detta som sitt ”jobb” snarare än att de utför en tjänst när de har tid över. Tidigare exempel från delningsekonomin visar att många av dessa personer sannolikt inte betalar varken skatt eller sociala avgifter, vilket snedvrider konkurrensen och missgynnar skattebetalande företag. De etablerade och kvalitetsgodkända avfallsföretagen som är erkänt kunniga inom miljömässigt effektiv återvinning förhindras därmed att erbjuda sina tjänster. Detta är samma problematik som visade det orimliga i att samhället skulle tillåta UberPops verksamhet. Men, med tillägget att det nu även handlar om skadliga effekter inte bara på samhällsekonomin utan även på miljön.

Självklart talar vi på Recycla.se till viss del i egen sak när vi stöder beslutet att förbjuda appen. Men, det finns generella poänger här som är viktiga att göra och som gäller alldeles oavsett om det är vi eller någon annan som uttalar dem.

Den första är att den här debatten tydligt visar att såväl företag som privatpersoner de facto behöver hjälp med sin avfalls- och återvinningsbehov.

Den andra är att hjälpen behöver komma från kvalitets- och miljögodkända företag som är experter på återvinning och avfallshantering.

Den krassa verkligheten är att miljömässigt bra återvinning kostar pengar och den kostnaden bör självklart falla på den som skapat avfallet.

Sebastian Tamm, grundare av och VD för Recycla.se

Carl-Ivar Ahlqvist, medgrundare av Recycla.se

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallKonkurrensKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev