tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Statligt stöd krävs för VA-investeringar

Branschorganisationen Svenskt Vatten hävdar att VA-taxorna måste fördubblas för att klara det gigantiska investeringsbehovet. Det kan möjligtvis fungera i storstäderna, men i mindre kommuner är det en orimlighet. Det behövs därför ett statligt stöd i klass med det som fanns på 1960- och 1970-talet, då många av Sveriges VA-anläggningar byggdes.

Publicerad: 31 oktober 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Brist på vatten får, skriver debattörerna, svåra konsekvenser för såväl medborgare som offentlig sektor och näringslivet. Foto: Saulius Balbierius, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Kan vi räkna med rent vatten i kranen?KommunerKommunala bolagVA-systemEkonomi

Investeringsbehoven i de svenska vatten- och avloppssystemen är enorma. Under de kommande 20 åren behöver uppskattningsvis över 100 miljarder kronor investeras i kommunal vatten- och avloppsförsörjning för att säkra fortsatt rent vatten.

Orsakerna är flera. Det handlar om kommuner som inte prioriterat underhållet på decennier och om ökade krav från myndigheter. Det handlar också om förändring av befolkningsunderlaget som kan slå på olika sätt. Många kommuner har en befolkningsökning som ökar trycket på systemen. Andra kommuner har istället ett minskat underlag med mindre intäktsunderlag och utmaningar med system byggda för större flöden. Till det kommer utmaningar med klimatförändringarna som kommer att ställa nya krav på kommunernas VA-system.

Görs inte nyinvesteringar hotar snabbt stora samhällsproblem. Erfarenheter från händelser runt om i landet med exempelvis brist på vatten och förorenat dricksvatten visar att hela samhället drabbas och att vårt samhälle inte är rustat för detta. Brist på vatten eller oanvändbart dricksvatten får mycket svåra och dyra konsekvenser för såväl medborgare som offentlig sektor och näringslivet.

För att klara de investeringar som behöver göras uppskattar branschorganisationen Svenskt Vatten att VA-taxorna därför kommer att behöva fördubblas. Vi menar att enbart detta inte kommer lösa problemen som VA-Sverige står inför. I storstäder kan detta täcka investeringsbehovet men i glesbygd och kommuner med mindre befolkningsunderlag kommer det inte att räcka. Redan idag är det stora skillnader mellan kommunernas VA-taxor. De kommuner i landet med högst brukningsavgift idag ligger redan på närmare 12 000 kr/år medan de billigaste taxorna ligger kring 3 500 kr/år.

På 1960 och 70-talen gjordes stora statliga investeringar i våra VA-system. Det är dags igen. Därtill måste vi våga tänka i banor av nya affärslösningar och ny teknik.

För att säkra Sveriges framtida dricksvatten- och avloppsförsörjning föreslår vi: 
•    Ett statligt investeringsstöd till kommuners VA-investeringar. Det behövs en ny statlig finansieringslösning. Vattenförsörjningen är central för vårt land och bör ses i ett större perspektiv. En nationell utjämning avseende VA-taxa bör också övervägas. Det blir annars orimligt stora skillnader mellan landets kommuner.  
•    Gemensamma affärsmodeller: Se över Vattentjänstlagen med syfte att ge mindre kommuner möjlighet att samverka eller handla upp sina VA-anläggningar tillsammans för att öka effektivitet och sänka kostnader. 
•    Uppmuntra teknikutveckling inom kommunerna, lär av industrin. Tekniken är på många håll föråldrad inom de kommunala VA-systemen. Här finns många effektiviseringsvinster att göra. Modulariserade lösningar med fokus på effektivitet som kan handlas upp gemensamt och väsentligt sänka bygg- och underhållskostnader. Digitala lösningar för att mäta och skaffa indata, för att kunna optimera drift och underhåll men även möjligheter till samverkan mellan aktörer
•    Riktade utbildningsinsatser för att trygga kompetensförsörjningen:De kommunala VA-huvudmännen har anpassat sina organisationer för att förvalta befintliga anläggningar och i syfte att spara pengar. Idag när man tvingas växla upp i takt med att förnyelsekraven ökar, står man ofta utan kompetent personal och klarar varken att planera eller utföra den förnyelse man ser som nödvändig.

VA-försörjningen är en sådan viktig och avgörande samhällsfunktion att det är hög tid att lyfta denna akuta problemställning till central politikernivå!

Robert Jönsson, affärsområdeschef Vatten & Miljö ÅF

Jan Lundberg, sektionschef Vatten & Miljö ÅF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev