tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Slå inte sönder en återvinning som fungerar

Miljöminister Åsa Romson argumenterar emot sig själv när hon föreslår ett kommunalt monopol för insamling av avfall. Det finns ingen anledning att slå sönder dagens väl fungerande system som når de uppsatta miljömålen och är resurseffektivt.

Publicerad: 18 maj 2015, 10:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallKlimat

REPLIK Åsa Romson föreslår i debattartikeln ”Nu gör vi det lättare att leva miljövänligt” i Dagens Samhälle 8/5 ett nytt kommunalt monopol för insamling av förpackningar och tidningar. Ett motiv som anges är att Sverige ligger långt efter andra länder, exempelvis Österrike, när det gäller återvinning av matavfall. Problemet är att de som är ansvariga och inte når målen är kommunerna – de som nu enligt miljöministern även ska få överta näringslivets ansvar. Åsa Romson argumenterar alltså emot sitt eget förslag.

Vidare påstås att inget händer för att öka återvinningen. I verkligheten har de nationella återvinningsmålen uppnåtts och 2014 höjts betydligt med sikte på 2020. Näringslivet och kommunerna har tecknat närmare 60 samarbetsavtal och inom fem olika utvecklingsområden för enklare insamling gör näringslivet satsningar samtidigt som investeringar i ny återvinningskapacitet planeras. Att miljöministern då påstår att inget görs provocerar och skapar frågetecken.

Men för tydlighetens skull, om målet med kommunalisering är ökad återvinning, vilka nya mål är det då som gäller? Att diskutera kommunalisering som verktyg för att nå mål som man inte redovisat förefaller oseriöst när man vare sig kan visa att åtgärden är motiverad ur miljösynpunkt eller att den är realistisk. Det leder inte heller till klarhet i vilka regelverk som ska styra kommunerna mot genomförande av de nationella målen.

Det hänvisas i artikeln till att näringslivet saknar ekonomiska incitament för ökad återvinning. Miljöministern avslöjar därmed bristande kunskap och underkänner den mål- och ansvarsstyrning som gällt sedan producentansvarets införande 1994. Då som nu med ett tvingande producentansvar och målstyrning, något som vi länge velat utveckla till tillståndspliktiga system för bättre kontroll och uppföljning.

I artikeln sägs även att vi har för lite fastighetsnära insamling, FNI. Men redan i dag har 1,3 miljoner hushåll tillgång till FNI genom producenterna. Kommunala bolag säger via Avfall Sverige att de vid en kommunalisering vill ha undantag så att FNI inte ska kunna krävas, ”i annat fall riskerar kommunen att behöva tillhandahålla FNI för de enskilda fastighetsägare som begär det, såvida det inte bedöms vara oskäligt”. Att kommunalt monopol är att likställa med fastighetsnära insamling dementeras alltså av den kommunala intresseorganisationen utan att miljöministern drar slutsatser av detta.

Slutklämmen i artikeln saknar också perspektiv, ”förenklar vardagen för människor som vill vara med och ta sitt miljöansvar”. Verkligheten är enligt en färsk undersökning av United Minds att 91 procent av hushållen uttrycker att återvinning av tidningar är enkelt och 80 procent säger detsamma för plastförpackningar. Där det i dag är kommunalt ansvar, som hantering av grovavfall, anses dock återvinningen vara krånglig.

Vi behöver en debatt grundad på fakta, kunskap och erfarenhet. Politiken måste våga möta oss som gör jobbet varje dag i alla 290 kommuner. Låt målen styra, ställ högre krav på oss, ge Naturvårdsverket större mandat, kräv ett samarbete mellan oss och alla Sveriges kommuner, be oss vara ett föredöme. Men slå inte sönder ett fungerande upplägg med resurseffektiva lösningar.

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev