Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Regeringen återvinner sopiga idéer

Det är inte rimligt att Sverige eldar upp både egna osorterade sopor och sopor som transporteras hit från andra länder. En sådan sophantering minskar återvinningen och gör det svårare att nå regeringens miljömål.

Publicerad: 1 februari 2016, 10:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Omotiverad förbränning av osorterade sopor från Sverige och Europa slår mot hushållens förtroende för hela vårt system för avfallshantering, inklusive den ansvarsfulla återvinning som finns.


Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

I sin ledare i Aftonbladet (12/1) pekar Eva Franchell på mycket viktiga problem: det är inte rimligt att Sverige, mot bakgrund av regeringens miljömål för 2020, eldar upp både egna osorterade sopor och sopor som transporteras hit från andra länder.

Svensk industri genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) både kan och vill ta ett större ansvar för svensk återvinning, samarbeta mer med kommunerna och välkomnar högre krav. Vi kan hjälpa regeringen och Åsa Romson att lösa problemet och nå 2020-målen.

Den svenska modellen för återvinning har sedan 1994 byggt på producentansvar. Svensk industri har genom FTI tagit detta ansvar, byggt och utvecklat ett system där vi i dag finns i alla 290 kommuner och 2014 återvann över 90 procent av alla glasförpackningar och tidningar vi producerar, över 70 procent av dem av metall och kartong, och närmare 40 procent av alla plastförpackningar.

Våra resultat har redan nu överträffat målen regeringen satt upp för år 2017, och vi är på god väg att uppnå regeringens mål för 2020.

Regeringen tillsatte förra sommaren trots detta ännu en utredning för att se över konsekvenserna av en kommunalisering av ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar. Men för att lösa aktuella problem och vidareutveckla ett fungerande system vill vi på FTI ha fortsatt ansvar.

Vår verksamhet drivs utan vinstsyften och har bara ett övergripande mål, att möta regeringens ambitioner.

Ett förslag till förändring måste analysera vilka drivkrafter som finns i avfallshanteringen för att vara trovärdigt. FTI håller med den tidigare avfallsutredningen från 2012 som vid en kommunalisering uppmanade regeringen att se över möjligheten till ett förbud eller andra styrmedel för minskad avfallsförbränning.

Utredaren ville eliminera risken att kommuner annars skulle gynna kommunala bolag med överkapacitet i förbränningsanläggningar och skicka onödigt mycket sopor till ugnarna istället för att återvinnas i ett cirkulärt system som i dag.

”Vi måste kunna lita på att de sopor vi så noggrant sorterar verkligen återvinns för miljöns och klimatets bästa” skriver Eva Franchell. Det är den utgångspunkt som är grunden för dagens producentansvar där ständiga förbättringar möjliggör ökad materialåtervinning.

Vid sidan av en utveckling för förpackningars ökade återvinningsbarhet måste vi tillsammans öka dagens sortering, och minska förbränningen. Det gör vi bäst genom ett effektivt system för återvinning på nationell nivå.

FTI arbetar målmedvetet med detta genom sitt fempunkts-program och har i dagsläget ett utökat samverkansavtal med 71 kommuner. Vi levererar jämn och hög service i hela landet och alla kommuner vi samverkar med angav i februari 2015 att de var nöjda eller mycket nöjda med samarbetet.

Omotiverad förbränning av osorterade sopor från Sverige och Europa slår mot hushållens förtroende för hela vårt system för avfallshantering, inklusive den ansvarsfulla återvinning som finns. Vi har kommit en lång väg sedan FN:s klimatkonferens i Rio 1992, men det är inte självklart att de goda vanor och den positiva syn på återvinning svenskar utvecklat består om förtroendet missbrukas.

Det är fyra år kvar till 2020 – regeringen bör satsa på att utveckla en väl fungerande modell snarare än att riskera en fragmentering av ansvaret för återvinning.

Franchells artikel illustrerar hur viktigt det är att regeringen och kommunerna är tydliga i sitt budskap och agerande: att man tar 2020-målen på allvar. FTI gör det och lovar att överträffa målen igen. Vi kan hjälpa regeringen se till att mer avfall återvinns: ge oss mer ansvar, inte mindre!

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev