torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Nya momsregler ett bakslag för återanvändningen

Knappast någon har kunnat undgå de senaste veckornas rapporter om att nya momsregler hotar second hand-handeln och frivilligorganisationernas förmåga att ge tillbaka till sjuka, hemlösa och andra behövande. Det är inte bra. Det visar att det saknas bra styrmedel som kan utveckla en cirkulär ekonomi med återanvändning som en grundsten.

Publicerad: 18 februari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det saknas i dag långsiktigt hållbara styrmedel som kan leda till att mer återanvänds.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornKommunala bolagAvfallSkatterEkonomi

Det finns en lång tradition i Sverige att skänka kläder till den ideella sektorn. På många håll i landet finns ett mycket välfungerande samarbete mellan kommunernas återvinningscentraler och den ideella sektorn. Kläder samlas in och säljs i olika butiker. Överskottet går till dem som behöver pengar allra mest; till arbetslösa, sjuka, hemlösa, asylsökande och barn som far illa.

Den 5 februari träffades företrädare för ideell second hand och företrädare för regeringen men någon snar lösning på problemet verkar inte vara i sikte. I botten spökar byråkratiska EU-regler. Det är uppenbart att det finns en konflikt mellan å ena sidan finansiella regler och å andra sidan samhällets miljöambitioner. I Sverige har regeringen exempelvis uppdragit till Naturvårdsverket att föreslå hur ett väl fungerande insamlingssystem för textilier kan skapas till 2018. Målet är att år 2020 ska 40 procent av de textilier som sätts på marknaden återanvändas. Det är bra och helt i linje med att vi ska hantera våra resurser mer effektivt och klättra uppåt i den så kallade avfallstrappan. De nu aktuella frågorna kring ideell second hand riskerar att rasera den insamling för just textil som finns i dag. Det är en dålig start för en breddad insamling.

Det saknas verkningsfulla och långsiktigt hållbara styrmedel som kan leda till att mer återanvänds och att det därigenom genereras mindre avfall. Och det gäller inte bara textil utan i princip alla varor vars livslängd skulle kunna förlängas genom reparation och återanvändning.

För ett halvår sedan lämnade EU-kommissionen ett förslag om att skapa en cirkulär ekonomi i Europa som skulle gynna såväl miljö som jobb och tillväxt. Paradoxalt nog valde den nya EU-kommissionen att dra tillbaka förslaget trots att det fanns stora utsikter för att öka både återanvändning och återvinning, skapa nya jobb och företag om förslaget blivit verklighet.

För att undvika att samhällets miljöambitioner urholkas behövs ett helt nytt, långsiktigt stimulansregelverk med mål för återanvändning och återvinning. Annars finns risk att det uppstår en huggsexa mellan olika intressenter. I ett sådant regelverk ryms flera styrmedel. Reparation och försäljning av återanvända varor bör gynnas skattemässigt exempelvis genom momsavdrag och/eller lägre arbetsgivaravgifter. Och det behövs en bra infrastruktur för insamling både vid inköpsstället och inom kommunerna.

Tillverkare och handeln måste stå för sitt ekonomiska ansvar, det man brukar kalla ”förorenarens betalningsansvar” och ta ut avgifter för nya varor för att täcka kostnader för insamling och återanvändning.

I dagarna lanserar Avfall Sverige tillsammans med landets kommuner en ny kampanj och märkning ”Bli Miljönär-vänlig” och som syftar till att dra uppmärksamheten till att återanvända, laga och låna mer för att gynna både miljön och den egna plånboken. Kampanjer och märkning är nödvändiga för att visa vad som kan göra skillnad. Men det räcker inte, det måste ackompanjeras av lämpliga styrmedel och regler som går i takt.

Den uppkomna situationen för textil och second hand visar att så inte är fallet och därför behövs större och bredare grepp.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev