torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Låt producenterna fortsätta ta hand om soporna

Det finns inga belägg för att kommunerna skulle klara av avhallshanteringen bättre än producenterna. Tvärtom skulle en ändrad ordning innebära att Sverige sannolikt inte kommer att nå miljömålen 2020 eftersom en omställning skulle ta flera år.

Publicerad: 30 mars 2016, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under 22 år har näringslivet investerat i, byggt upp och utvecklat system som lett till att Sverige i dag är ett av de länder som är bäst på att samla in och återvinna avfall.


Ämnen i artikeln:

AvfallKommunerÅtervinning

2014 aviserade statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från de svenska hushållen ska övergå från producenterna till kommunerna.

Det handlar både om insamlingen från de gröna återvinningscentralerna dit vi bland annat går med våra tidningar, papper och glas och om den fastighetsnära insamlingen, det vill säga det vi alla sorterar i våra hushåll och som hämtas där.

Det låter kanske inte som något dramatiskt, men sanningen är att sedan producentansvaret infördes 1994 har svenska producenter och företag gjort stora investeringar i allt från nya anläggningar, smarta insamlingssystem till att skapa nya jobb.

Under 22 år har näringslivet investerat i, byggt upp och utvecklat system som lett till att Sverige i dag är ett av de länder som är bäst på att samla in och återvinna avfall, liksom att vi når de satta miljömålen med råge.

Sverige är i dag rustat att ta sig an nya utmaningar och är redo att höja ambitionsgraden ytterligare.

Det finns med andra ord inget misslyckande som ska rättas till och logiskt sett borde det därför inte heller finnas skäl till att ändra den ordning som gäller.

Det system vi har i dag är helt i linje med tankarna och förslagen om en utvecklad cirkulär ekonomi. De nordiska konkurrensverken har i en nyligen publicerad gemensam rapport om avfallssektorn kommit fram till att ett främjande av fungerande marknader och ökad konkurrens med utökat producentansvar skapar långsiktiga vinster för samhället såsom effektivitet och innovation.

Det finns inte heller några belägg för att kommunerna skulle klara av uppdraget bättre. Tvärtom skulle en ändrad ordning innebära att Sverige sannolikt inte kommer nå miljömålen 2020 eftersom en omställning skulle ta flera år.

Det är ytterst oklart hur detta skulle finansieras och det skulle också vara ett grundskott mot den cirkulära ekonomin. Varför utsätta kommunerna för denna administrativa och ekonomiska belastning i tider då fokus borde ligga på att lösa flyktingkris och andra akuta samhällsutmaningar där de verkliga problemen finns?

Regeringens avisering i regeringsförklaringen - och det följande interna uppdrag man gett till Mia Torpe för att se hur införandet av ett kommunalt monopol i Sverige ska gå till - är med andra ord rent ideologiskt betingat.

Utredaren har inte mycket att luta sig emot eftersom senast som ett övertagande skedde och ett offentligt monopol infördes i Sverige var på 1970-talet då apoteken fördes över från privat regi till offentlig och det vet vi alla hur det slutade.

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att riksdagen i mars i år beslutade om ett så kallat tillkännagivande där en majoritet röstade för att ansvaret för insamlingen även fortsatt ska ligga på producenterna.

Vi kommer från Svenskt Näringsliv att med stort intresse följa hur regeringen avser hantera utredningen när den är klar eftersom Konstitutionsutskottet gång på gång bekräftat i sin praxis att utgångspunkten måste vara att det önskemål som riksdagens tillkännagivande avser bör tillgodoses.

Det vore ytterst anmärkningsvärt om regeringen väljer att bortse från riksdagens vilja, vilket man kan göra genom att utnyttja en gråzon och införa en förordningsförändring med syfte att fatta ett beslut om en återkommunalisering.

Det vore att degradera demokratin och de grundvalar på vilket den vilar. Det skulle sänka ett i dag fungerande system för avfallshantering och öppna upp för en omfattande och besvärlig hantering av ersättningsanspråk från alla som kommer att drabbas.

Avslutningsvis kan man konstatera att insamlingsansvaret för avfall är allt annat än en skräpfråga utan snarare ytterligare ett försök att dra undan mattan för väl fungerande privata verksamheter till förmån för offentliga monopol.

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv

Göran Grén, jurist näringspolitiska avdelningen, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallKommunerÅtervinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev