Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Låt kommunerna ta hand om soporna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) försöker svartmåla kommunernas miljöambitioner. Redan i dag har många kommuner infört en bättre och närmare insamlingsservice för medborgarna.

Publicerad: 5 februari 2016, 09:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

REPLIK Sverige behöver ett modernt system för insamlingen av förpackningar och returpapper, ett system som gör det lätt för hushållen att göra rätt och därmed ökar insamlingen och återvinningen.

Ett sådant system, där ansvaret för insamlingen flyttas från producenterna till kommunerna, har regeringen redan föreslagit. Det gillar inte producenternas gemensamma insamlings- och återvinningsbolag Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), vilket de luftar i debattartikeln ”Regeringen återvinner sopiga idéer” i Dagens Samhälle.

FTI ifrågasätter kommunernas motiv för att vilja sköta insamlingen, och hävdar att kommunerna tänker använda ansvaret för att få tillgång till mer bränsle till sina fjärrvärmeanläggningar.

Som stöd för sina argument anför FTI det faktum att Sverige tar emot avfall från andra länder för energiändamål, vilket enligt FTI urholkar de svenska hushållens förtroende för hela vårt system för avfallshantering.

Inget av dessa påståenden är korrekta, och det vet FTI och producenterna.  FTI försöker svartmåla kommunernas miljöambitioner så att regeringens planerade förändring av insamlingsansvaret inte genomförs.

Förändringen skulle innebära att kommunerna tar över ansvaret att samla in material för återvinning från producenterna.

Redan i dag har många kommuner ordnat - eller står beredda att ordna - en bättre och närmare insamlingsservice för medborgarna.

En ökad service skulle leda till att avsevärt mer material kan samlas in och återvinnas än vad FTI kan åstadkomma i dag. Denna insamling sker även i kommuner som också äger anläggningar där avfall används som bränsle.

FTI:s tes om att kommunerna inte vill materialåtervinna håller helt enkelt inte, det är bara löst tyckande.

FTI hävdar också att importen av avfall för energiändamål minskar materialåtervinningen. Inte heller detta är korrekt.

Om FTI:s tes hade varit sann skulle materialåtervinning i Sverige ha minskat de senaste åren som en följd av den ökade importen. Så är inte fallet - tvärtom.

Återvinningen har ökat och det gäller också i kommuner där importerat avfallsbränsle står för en del av fjärrvärmeförsörjningen.

I själva verket har importen av avfall inneburit stora miljövinster globalt eftersom mindre avfall lagts på soptippar i andra delar av Europa. Detta har minskat utsläppen av klimatgaser och gett en stor miljönytta.

EU-kommissionen menar att Sveriges import av avfall - eller rättare sagt export av avfallshanteringstjänst - åtminstone under en övergångstid är bra för avfallshanteringen och minskar utsläpp av växthusgaser.

För att öka materialåtervinningen vet vi att tre saker är viktiga:

Den första är tillgänglighet. Ett bra insamlingssystem nära medborgarna möjliggör mer återvinning.

Det andra är kommunikation. Kommunen har redan kontakt med sina invånare i avfallsfrågor och undersökning efter undersökning visar att allmänheten redan tror att kommunen är ansvarig även för förpackningsinsamlingen.

Den tredje är samordning. Kommunerna kan samordna insamlingen med annan avfallsinsamling och utifrån lokala förhållanden utveckla smarta insamlingssystem som utgår från helheten.

De tre skälen stödjer logiken i att kommunerna ska sköta insamlingen. Genom att, som regeringen föreslår, flytta insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna kan medborgarna få en bättre och närmare insamling.

Med en ökad service ökar också återvinningen, vilket bidrar till att uppnå regeringens klimatmål.  Sedan ska producenterna, precis som i dag, sköta själva återvinningen.

På en punkt är jag överens med FTI: vi måste tillsammans öka dagens sortering genom ett effektivt system för återvinning på nationell nivå, ett system som upprätthåller allmänhetens höga förtroende för svensk avfallshantering.

Det gör vi genom att införa ett modernt system med hög servicenivå där det är lätt för medborgarna att göra rätt när de ska sorterna sina sopor.

För medborgarnas och miljöns bästa är det kommunerna som ska ha ansvaret för insamlingen av förpackningar i detta nya system.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallFjärrvärme

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev