Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Gör det lätt att sortera rätt

Vi välkomnar debatten om vilket system som för insamling och återvinning av avfall som skapar störst samhällsnytta utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Det behövs ett hållbart system som gör att det både lönar sig för miljön och är lätt för hushållen att sortera rätt.

Publicerad: 23 oktober 2015, 12:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är dags att sätta miljön och hushållen i fokus för insamling och återvinning av avfallet.


Ämnen i artikeln:

AvfallFastigheter

REPLIK I en debattartikel skriver representanter för olika fastighetsägare om den nya avfallsutredningen under rubriken ”Det måste löna sig att sortera rätt”. Författarna vill ändra dagens insamlings- och återvinningssystem i grunden och lyfta ansvaret från producenterna till kommunerna.

Skribenterna bestående av HSB, Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen vill att politikerna genom avfallsutredningen vågar göra en betydande insats som kan gynna miljön och samhället.

Vi delar helt och fullt skribenternas höga förväntan. Den tredje större utredningen av producentansvaret måste förmås leda fram till ett långsiktigt beslut som en gång för alla avgör frågan om hur vi bäst skapar cirkulära system för materialåtervinning. Vilket system har störst miljönytta? Hur mycket är det rimligt att konsumenterna betalar för de varor de köper? Och framförallt: Hur garanteras en återvinning av det som samlas in?

En öppen debatt där analyser och fakta av systemskiftets konsekvenser är också bra. Det är dessa analyser som bör fälla avgörandet om vilket system som skapar störst samhällsnytta utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv.

Lämpligen bör debatten inledas med att reflektera över varför vi har den lagstiftningen vi har i dag, med krav på näringslivet att återvinna sina produkter. I första hand är det miljöperspektivet som är anledningen till rådande ordning – med en tvingande lagstiftning, helhetsansvar och möjlighet till storskalig återvinning.

En tvingande lagstiftning utifrån polluter pays-principen var rätt i efterdyningarna av Rio-konferensen 1992. Det var ett tidigt, modernt och framåtsyftande initiativ som skapade kretsloppslösningar som inte tidigare fanns. Inte minst byggde man in incitament att göra hela systemet kostnadseffektivt då det självklart är konsumenten som ytterst betalar. Och det fanns ett socialt perspektiv. Då som nu vill företag ta sitt samhällsansvar till, för sina kunder och konsumenter, försvarbara kostnader.

När undertecknarna av debattartikeln samlar politiska argument inför stundande utredningsförslag, pekar de på helt andra prioriteringar. Argumenten handlar snarare om att den service som växt fram på en kompletterande marknad utifrån efterfrågan helt ska finansieras av näringslivet. Miljömålen sätts åt sidan och de nya kraven till år 2020 nämns inte ens i artikeln. Kommunernas eventuella incitament för att öka återvinningen berörs inte, kanske beroende på den aktuella förbränningsdiskussionen.

Sammantaget finns inga bevis för att ett kommunalt insamlingsansvar varken är kostnadseffektivt, ger bättre service eller minskar miljöpåverkan av vår konsumtion. Men fastighetsaktörerna verkar ha en övertro på att kommunerna mangrant ska bygga nya system som ersätter dagens och att alla konsumenter är villiga att betala för ökad service som bara kommer några till del, med bibehållen miljönytta.

I den inlaga de kommunala avfallsbolagens intresseorganisation Avfall Sverige har lämnat till regeringen framgår att inte ens de själva med automatik ser att en kommunalisering av insamlingsansvaret innebär en förbättrad servicenivå, eller att fastighetsnära insamling är lämpligt eller genomförbart överallt. Frågan är alltså: vem ska och kan garantera en utbyggd service med mer fastighetsnära insamling? Två alternativ finns; dagens kompletterande och konkurrensutsatta marknad styrd av politiska krav på kvalitet och ökade insamlingsmängder eller ett kommunalt monopol utan några som helst krav på service eller kostnadskontroll.

Vi välkomnar debatten om vilket system som skapar störst samhällsnytta utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Vi måste ha ett hållbart system som gör att det både ska löna sig för miljön och vara lätt för hushållen att sortera rätt.

Kent Carlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallFastigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev