Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Farliga ämnen måste ut ur kretsloppet

Visst har den cirkulära ekonomin framtiden för sig. Men cirkulär får inte betyda att alla slags ämnen och material ska återvinnas. Farliga ämnen ska helt enkelt inte användas igen.

Publicerad: 15 februari 2016, 10:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Säkerhet för människor och miljö måste alltid gå före kortsiktiga ekonomiska vinster.


Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

REPLIK Återvinningsindustrierna skriver i artikeln ”Så blir Sverige världens mest cirkulära ekonomi” om åtgärder som måste till för den cirkulära ekonomin.

Sveriges Byggindustrier håller helt med om att cirkulär ekonomi är ett måste. ”Cirkulär” får dock inte ges innebörden ”återvinn allt”. Vissa ämnen och material bör helt enkelt inte återanvändas. Återvinning av resurser måste bygga på information om befintliga material så att vi kan ta ställning till vad som kan återvinnas på ett säkert sätt och vad som måste fasas ut ur cirkulationen.

Det finns stora materialflöden som är fullt möjliga att återvinna och där byggbranschen är helt med på att sortera och definiera olika flöden för att förenkla den fortsatta hanteringen. I branschens ”Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning” ges grundlig information om hur resurser ska hanteras så att de inte blir sopor utan kan fortsätta att nyttiggöras i kretsloppet, det cirkulära samhället och dess ekonomi.

Vi har i dag kunskaper om ett stort antal kemiska ämnen. Vissa av dem har bedömts ha oacceptabla egenskaper och har därför förts in på kandidatlistan och vissa även på förbudslistan. Forskning och utvärdering pågår ständigt för att vi ska kunna ta ställning till vilka ämnen som kan accepteras i byggprodukter.

Vi anser att vi måste framtidssäkra den cirkulära ekonomin. Med det menar vi att vi måste kunna bedöma återvinningsbarheten utifrån det aktuella kunskapsläget i framtiden. För att kunna göra detta måste vi ha fullständig information om ämnesinnehåll i produkter. Det duger inte att bara veta att produkten inte innehåller något ämne som finns på kandidatlistan i dag.

Nu höjs röster för att återvinning ska prioriteras på bekostnad av säkerhet. Det benämns riskvärdering, men handlar till stor del om att utspädning ska vara grund för att fortsätta sprida ämnen med oacceptabla egenskaper. Samtidigt framförs att fullständig information inte är önskvärt eftersom det handlar om företagshemligheter. Redan i dag lämnas dock information genom intervallangivelser av halter exempelvis i säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer, och detta borde vara fullt möjligt för alla produkter.

Säkerhet för människor och miljö måste alltid gå före kortsiktiga ekonomiska vinster.

Byggbranschen har ansvar för att välja produkter som ska kunna användas under mycket lång tid utan negativ påverkan på människor och miljö. Vi dras fortfarande med följder av tidigare misstag. Exempel på det är asbest i isolering, PCB i fasadfogar som läcker ut i närmiljön och påverkar barns utveckling, CFC i äldre isolering som påverkar ozonskikt och klimat, äldre plastmaterial med tungmetaller och mjukgörare som i dag är förbjudna.

Vi vill inte riskera att bygga in nya misstag och kan inte ta ansvar för att otillräcklig information medför att oacceptabla ämnen fortsätter att cirkulera i samhället.

Vi för redan i dag diskussion med både Återvinningsindustrierna och Byggmaterialindustrierna om hur vi på bästa sätt kan samverka för att bibehålla värdet av material och produkter i byggsektorns kretslopp.

På en punkt är vi dock orubbliga: Farliga ämnen ska helt enkelt inte användas igen och bristande information ska inte kunna användas som ursäkt.

Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier

Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev