Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Effektivare avfallshantering när kommunen tar över

Samordnad service för förpackningsinsamling genom kommunen leder till bättre utsortering av matavfall. Allt hänger ihop och det förstår både medborgarna och kommunerna, men inte Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 5 april 2016, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För medborgarna är förpackningar och tidningar endast en del av allt det avfall man sorterar och det är helt obegripligt varför det ska vara olika huvudmän, skriver Weine Wiqvist.


Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinningKommuner

REPLIK I debattartikeln ”Låt producenterna fortsätta ta hand om soporna” oroar sig Svenskt Näringsliv för hur det ska bli när kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar. Det behöver de inte. Det blir en förändring till det bättre som gynnar både näringslivet och medborgarna.

Svenskt Näringsliv missar nämligen själva poängen med att samla insamlingsansvaret hos en huvudman – kommunen. Då blir insamlingen en del av samhällets infrastruktur för allt avfall och många positiva synergier skapas.

För medborgarna är förpackningar och tidningar endast en del av allt det avfall man sorterar och det är helt obegripligt varför det ska vara olika huvudmän. De allra flesta människor utgår redan i dag från att det är kommunen som ordnar förpackningsinsamlingen. Med kommunens ansvar kan insamlingen komma in tidigt i samhällsplaneringsprocessen både i översiktsplaner och bygglov.

Kommunen kan också styra upp insamlingen och använda styrmedel för att stimulera till mer återvinning. Kommunen har i detta sammanhang fler verktyg till sitt förfogande än producenterna, vilket är naturligt eftersom kommunen från början har ansetts ska ha det övergripande ansvaret för hushållens avfall.

Utmaningarna för att nå miljömålen 2020 är stora, det medges, men det gäller också producenterna. Med tanke på att det tagit nästan 20 år för producenterna att nå 90-talets återvinningsmål för plast, så är inte producenternas arbete någon framgångssaga. Eftersom flera kommuner i Sverige redan infört mer långtgående sortering av till exempel förpackningar, så finns redan bevis för att återvinningen kan öka radikalt genom kommunernas försorg.

Det visar sig också att samordnad ökad service för förpackningsinsamlingen genom kommunen leder till bättre utsortering av matavfall. Allt hänger ihop och det förstår både medborgarna och kommunerna, men inte Svenskt Näringsliv. För dem är allt bra som det är och tänkbara förändringar skulle leda till stora problem.

Det nuvarande tudelade ansvaret hämmar utvecklingen av smarta lösningar för insamling av allt avfall. Kommunernas utökade insamlingsansvar öppnar för fler innovationer och insamlingslösningar från andra delar av näringslivet och som tar hänsyn till helheten.

Det skulle inte skada med lite mer ödmjukhet. Det känns olustigt när sakargumenten tryter och Svensk Näringsliv drar in frågor om omsorg och flyktingmottagandet i detta sammanhang. Eftersom frågan om insamlingsansvaret stötts och blötts lika länge som producentansvaret, och eftersom Sverige är nästan ensamt i Europa om det konstiga tudelade huvudmannaskapet, så kanske det till och med är så att ett kommunalt ansvar vore att föredra. Tänk om det är så att alla andra länder har rätt, Sverige har fel och att den ordning som låg till grund för producentansvaret i början på 1990-talet kommit att bli omodern.

För att undvika fortsatta missförstånd måste vi ändå påminna om att kommunernas insamlingsansvar garanterar flödena av insamlat avfall för återvinning till de svenska producenterna. Där kommer det att finnas mycket att göra för att förfina själva återvinningen och sluta de cirkulära kretsloppen. Det nya insamlingsansvaret innebär att kommunerna fortsatt i allt väsentligt kommer att använda privata utförare för själva den fysiska transporten. Den affären kommer att öka och ge nya möjligheter för framsynta och miljöriktiga företag.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinningKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev