måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

”Dåligt regeringsbeslut försämrar återvinningen”

I stället för att avfallshanteringen och återvinningen blir bättre får vi nu på grund av regeringens förhastade ställningstagande en ny period av osäkerhet inom området. Det kommer leda till att viktiga investeringar fördröjs, med sämre service och miljöresultat som följd.

Publicerad: 26 maj 2015, 12:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I stället för att ta itu med de riktiga utmaningarna och ta steg mot ökad resurseffektivitet backar man bandet. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

CenterpartietKommunala bolagAvfallÅtervinning

REPLIK. Kommunala monopol viktigare än miljömål och hushållens service. Det är den egentliga rubriken på Åsa Romson (MP) och Matilda Ernkrants (S) artikel ”Nu gör vi det lättare att leva miljövänligt”. Med allmänna förhoppningar om bättre miljönytta vill man nu damma av och återigen utreda ett förslag som redan utretts och avfärdats av alla berörda. Varför är oklart. Troligen är man bunden av ett förhastat ställningstagande som kom till utan att man tänkt igenom konsekvenserna. Det blir lätt så när man måste rafsa ihop sådant man kan vara överens om trots att man inte förberett sig.

Få frågor engagerar så som återvinning och källsortering av avfall. Den som gör ansträngningen att sortera vill också veta att det blir miljönytta och slippa onödigt krångel. Frågan är både komplicerad och har splittrat aktörerna under många år.

Alliansregeringen tillsatte en utredare som i detalj tittade på frågorna. Utredningens förslag om att bryta upp det sammanhållna producentansvaret och införa kommunala insamlingsmonopol fick dock omfattande kritik av hundratals kommuner, organisationer, företag och myndigheter. Utöver en fördyring och utökad administration pekade de berörda bland annat på oklarheter om de kommunala monopolen är förenliga med konkurrenslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling.

Eftersom jag som dåvarande miljöminister var angelägen om att hitta en långsiktig lösning, genomförde alliansregeringen en noggrann beredning i nära samarbete med både producenter och kommuner. Tack vare detta kunde jag i augusti 2014 presentera ett utvecklat producentansvar med högre mål för så väl insamling, återvinning som service för hushållen. Även tillsyn och inflytandet för kommuner stärktes.

Genom dessa förstärkningar av det sammanhållna producentansvaret stärktes principen om att förorenaren betalar. Producentansvaret har varit en hörnsten i Sveriges kretslopps- och miljöpolitik i decennier och finns för bland annat förpackningar, tidningar, elektronik, batterier och bildäck. Producenternas sammanhållna ansvar för insamling och återvinningsmålen går hand i hand med deras möjlighet att utforma och finansiera systemet. Målet med att skärpa kraven på producenterna för förpackningar och tidningar är att skapa långsiktiga förutsättningar för investering, utveckling och innovation av systemet och därmed större miljönytta.

LÄS MER: Regeringen äventyrar miljömålen. 

Dessa reformer fick brett stöd från så väl producenter som Sveriges Kommuner och Landsting. Det är därför mycket oroande att läsa att de branscher som ska ha ansvaret och betala det hela, inte bjudits in för att diskutera innan regeringen satt ner foten.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks vara drivna av en ideologiskt motiverad kommunalisering, snarare än en vilja att lyssna, förstå och lösa problemen. När man borde genomföra våra beslut och gå vidare med att utveckla producentansvaret och avfallshanteringen på ytterligare områden, till exempel textilier och grovavfall, väljer regeringen i stället att bryta upp det sammanhållna producentansvaret för förpackningar och tidningar. En snabbutredning med ett tydligt beställningsuppdrag om att föreslå kommunala insamlingsmonopol tillsätts. Så i stället för att avfallshanteringen och återvinningen blir bättre får vi en ny period av osäkerhet som leder till att viktiga investeringar fördröjs, med sämre service och miljöresultat som följd.

LÄS MER: Alliansen lyckades inte få fler att återvinna”. 

På längre sikt ser vi hur innovation, företagande och jobb offras i syfte att stärka kommunala avfallsbolag. Bolag vars affärsmetoder och utnyttjande av sin monopolställning redan fått kritik av Konkurrensverket och lett till att Sverige granskas av EU-kommissionen.

Jag kan bara beklaga att regeringen handlar mot bättre vetande. Deras förslag leder varken till bättre service för hushållen eller bättre miljöresultat. I stället för att ta itu med de riktiga utmaningarna och ta steg mot ökad resurseffektivitet backar man bandet. Pappret det skrevs på ska samlas in och återvinnas, men förslaget om kommunala insamlingsmonopol har inget materialvärde och det behöver vi inte ha tillbaka.

Lena Ek, riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev