måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Återvinningen ökar rejält om kommunerna tar över

Lena Ek skräder inte orden i sin replik om insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushåll. Till skillnad från henne anser vi, Avfall Sverige med alla kommuner, att regeringens förslag att flytta själva insamlingsansvaret är bra. Det är lika naturligt som att producenterna fortsatt har ansvaret för själva återvinningen.

Publicerad: 1 juni 2015, 07:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det blir både smidigare och mer trovärdigt med en huvudman för all insamling.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

REPLIK. En mängd kommuner har redan skapat en smart, innovativ och sammanhållen insamling av allt hushållsavfall. I dessa kommuner kan man se ett ökat miljöengagemang från medborgarna och rejält ökad återvinning. Det har varit vägledande för att reformera insamlingsansvaret på det sätt som nu är tänkt.

Sett utifrån kommunmedborgarnas perspektiv blir det både smidigare och mer trovärdigt med en huvudman för all insamling. Kommunen kan på ett helt annat sätt än producenterna använda kommunernas planering, styrande avgifter och så vidare för att få en rörelse i rätt riktning och inte minst knyta ihop ambitionerna för mer återanvändning och att förebygga själva uppkomsten av avfall, som ju ligger högst upp i avfallstrappan.

En huvudman som finns lokalt kan organisera insamlingen utifrån rådande omständigheter. Precis som med all annan lokal infrastruktur.

Om vi för ett ögonblick ser utanför Sveriges gränser kan vi konstatera att Sverige tappat i återvinning jämfört med andra länder. Det kan också konstateras att insamling genom kommunerna dominerar. De lösningar som rekommenderas genom EU-kommissionen bygger på exakt den ansvarsfördelning som regeringen nu föreslår.

Det vet riksdagesledamoten Lena Ek (C) och därför måste vi också beklaga hur tonläget höjs och felaktiga argument framförs i hennes artikel ”Dåligt regeringsbeslut försämrar återvinningen”. Det var ju inte så att hundratals kommuner var emot avfallsutredningens förslag. Med något undantag var alla för att ändra ansvaret, inklusive SKL.

Inget tyder på att ett offentligt ansvar skulle gå emot konkurrenslagstiftning eller LOU - då skulle det ju inte fungera i alla andra EU-länder. När sen Lena Ek väljer att skylla på de kommunala bolagen blir det helt fel. Det är ju ansvaret för hushållens avfall och inte aktiviteter på den konkurrensutsatta marknaden, som saken gäller nu. I dag upphandlar cirka 75 procent av kommunerna insamlingen från privata entreprenörer. Det kommer inte att minska, tvärtom.

Vi anser, precis som Lena Ek, att det förlängda ekonomiska producentansvaret är ett viktigt verktyg även för fortsatt utveckling. Vi anser också att regeringens skärpning av återvinningsmålen från i höstas är bra, även om de behöver synkroniseras med EU:s nya mål längre fram.

Och vi stödjer regeringens linje om ett sammanhållet ansvar som tydligt ligger hos en huvudman. I detta arbete behövs mer och konstruktiv samverkan med en mängd aktörer såsom hushållen, fastighetsägare, entreprenörer, teknikleverantörer och inte minst producenter. Vi ser fram mot en sådan samverkan.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallÅtervinning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev