Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunala bolag

Ansvaret för återvinningen ligger fast

En av producentorganisationerna för förpacknings- och tidningsinsamlingen oroar sig för vad som ska hända med det som samlas in då insamlingsansvaret överförs till kommunerna. Det behöver man inte. Det som samlas in ska lämnas till producenterna, som även fortsättningsvis ansvarar för själva återvinningen.

Publicerad: 2 november 2015, 14:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen behöver inte oroa sig för vad som ska hända med det som samlas in.


Ämnen i artikeln:

AvfallFastigheter

Replik på artikeln ”Gör det lätt att sortera rätt”, skriven av Kent Karlsson, vd förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Ingen vill ändra på producentansvaret. Näringslivet har en viktig roll att spela, inte minst för att ta fram nya produkter som är lättare att återanvända och återvinna. Avfall Sverige har därför stor respekt för de farhågor som framförs nu när kommunerna ska ta över insamlingsansvaret. Det gäller inte minst hur själva överlämnandet av förpackningar och tidningar ska gå till och hur man kan skapa ett, för alla parter, förutsägbart system för hur kommunerna kompenseras ekonomiskt så att producentansvaret i sin helhet fullföljs.

Man kan förvänta sig samma sorts respekt när näringslivet och FTI tilltalar samhällets organisationer, alltså kommunerna. Det är onödigt att FTI raljerar över hur vi ser på framtidens servicenivå.

Det är självklart att servicenivån behöver öka, annars kan de nya återvinningsmålen inte nås. Det är lika självklart att fastighetsnära insamling är framtiden, men den varken kan eller ska ordnas i anslutning till varje fastighet. Det är till och med självklart att återvinningsstationer, åtminstone under en övergångstid, kan komma att ha en roll att fylla.

FTI drar slutsatsen att det behövs tydliga krav på servicenivån om kommunerna ska klara av insamlingsuppdraget. Men just servicenivåerna är en del i avfallsutredarens uppdrag och ska ligga till grund för de kostnader som ska täckas in i producenternas ersättning till kommunerna.

FTI argumenterar som om avfallsutredarens uppgift vore att utreda om insamlingsansvaret ska ändras, men den tiden är förbi - frågan är nu hur det ska gå till. Insamlingen är en del av samhällets infrastruktur för allt avfall. Kommunerna har verktygen – till exempel samhällsplanering, taxestyrning och medborgardialog – för att öka återvinningen på ett sätt som inte producenterna förmår. Den ansvarsfördelning som FTI förespråkar är på väg att försvinna. I stort sett samtliga länder inom EU har eller förbereder en ändring till att kommunerna organiserar insamlingen.

FTI behöver inte oroa sig för vad som ska hända med det som samlas in. Det kommer att lämnas till producenterna som sedan, precis som tidigare, ansvarar för återvinningen. Så enkelt är det att göra rätt.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AvfallFastigheter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev