söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Viktiga medarbetare utvisas på grund av ett ord i lagen

Snabbväxande svenska företag försätts i kris då viktiga medarbetare utvisas. Bakom avslagen om förlängt arbetstillstånd ligger allt för ofta bagatellartade avvikelser från gällande kollektivavtal. Nu måste något göras snabbt för de 8 600 medarbetare som väntar på sina besked.

Publicerad: 16 augusti 2017, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Företag tappar viktiga medarbetare som de, enligt debattörerna, är beroende av samtidigt som Sveriges konkurrenskraft sätts på spel.


Ämnen i artikeln:

ArbetskraftsinvandringArbeteMigrationsverketFöretagsklimat

Migrationsverket avslår i dag en stor mängd ansökningar om förlängt arbetstillstånd. Det gör att situationen för arbetskraftsinvandrare och många snabbväxande företag blivit krisartad.

Regeringen har tagit lovvärda initiativ till lagändring, men något måste göras snabbt för att hjälpa de 8 600 arbetskraftsinvandrare som nu väntar på besked om sina förlängningsansökningar.

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent.

Samtidigt har väntetiderna förlängts och för närvarande har Migrationsverket 8 600 förlängningsansökningar på hög. Tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i de svenska företagen och för svensk tillväxt kan komma att utvisas från Sverige de kommande åren.

En av de främsta orsakerna till den höjda avslagsfrekvensen är att riksdagen år 2014 klubbade igenom en ny bestämmelse i Utlänningslagen, med formuleringen att arbetstillstånd ska återkallas vid avvikelser från de utsatta villkoren. Det, i kombination med ett avgörande i Migrationsöverdomstolen, är upprinnelsen till Migrationsverkets strikta rättstillämpning.

Migrationsverket tar i dag inte hänsyn till faktorer som talar för att arbetsgivaren är seriös, arbetsgivarnas vilja att rätta till felet eller avvikelsens storlek.

Regeringen har uppmärksammat problematiken och föreslagit en förändring i två steg. Den första åtgärden var ett lagförslag med ett undantag från ska-kravet för de arbetsgivare som självmant rättat felen innan Migrationsverket uppmärksammar dem.

Detta hjälper emellertid inte de 8 600 arbetskraftsinvandrare som redan skickat in sin ansökan om förlängt arbetstillstånd och väntar på beslut. Eftersom de avvikande villkoren redan är kända av Migrationsverket  ges ingen möjlighet rätta till bristerna. Förslaget är med andra ord inte tillräckligt för att lösa situationen.

Regeringens andra åtgärd har varit att tillsätta en utredning för att lämna förslag på möjligheter för arbetsgivare att rätta till mindre eller obetydliga fel även efter att Migrationsverket uppmärksammat dem. Även om det kan lösa situationen för många av de 8 600 arbetstagarna är det olyckligt att ännu en utredning måste tillsättas med tanke på den akuta situation som råder. Tiden går och flera hundra arbetskraftsinvandrare kommer troligtvis att hinna bli utvisade under utredningstiden innan den nya lagstiftningen är på plats.

Företag tappar viktiga medarbetare som de är beroende av samtidigt som Sveriges konkurrenskraft sätts på spel.

Under det senaste året har Migrationsverkets standardsvar på kritiken varit att de följer gällande regelverk. Men faktum är att avslag och utvisningar sker utan större hänsyn till proportionalitetsprincipen som är en bärande princip i svensk lagstiftning. Obetydliga avvikelser, som i dag automatiskt leder till avslag, står inte i proportion till konsekvenserna ett avslagsbeslut får för arbetskraftsinvandraren som tvingas att lämna landet. Migrationsverkets bedömningar i varje enskilt fall bör vara förenliga med proportionalitetsprincipen. I annat fall hotas legitimiteten för reglerna för arbetstillstånd.

Lagstiftningen kommer att ändras, men något måste även göras för att lösa arbetskraftsinvandrarnas akuta situation. Migrationsverket har ett stort ansvar men också goda möjligheter att redan i dag anpassa sin praxis i förhållande till kommande lagändringar. Annars kommer många tvingas lämna Sverige i onödan.

Amelie Berg, expert arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv

Charlotte Olsson, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare

Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev