fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Vi tar era konstruktiva förslag vidare

Det finns inga enkla lösningar för att bryta segregationen, det är vi ärliga med. Men allmännyttan är det perfekta verktyget för att tillsammans med andra fastighetsägare stötta kommunerna i såväl bostadsförsörjningsansvaret som i de övriga stora utmaningar vi ser framöver, skriver Ibrahim Baylan och Peter Eriksson i en replik till allmännyttans öppna brev.

Publicerad: 15 november 2016, 13:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi har lyssnat in och delar er bild av vikten av lokal kännedom, skriver Ibrahim Baylan och Peter Eriksson. Foto: News Øresund-Johan Wessman/Fredrik Hjerling


Ämnen i artikeln:

FörorterAllmännyttanSegregationSamhällsplaneringUtanförskapHyresrätter

Regeringen har från dag ett prioriterat och arbetat intensivt med att bryta segregation. Det arbete ni gör är helt nödvändigt för att vi ska lyckas med detta och det gläder regeringen att ni välkomnar reformprogrammet. Ni som lokala aktörer är oerhört viktiga i detta arbete. Allmännyttan är det perfekta verktyget för att tillsammans med andra fastighetsägare stötta kommunen att lyckas med sitt bostadsförsörjningsansvar. För att möta de stora utmaningar som finns behöver vi kraftfulla insatser framöver.

Regeringen har träffat flera av er i olika roller och sammanhang. Vi har lyssnat in och delar er bild av vikten av lokal kännedom. Vi är ärliga med att det inte finns några enkla lösningar när det kommer till att bryta segregationen. Därför väljer regeringen att arbeta långsiktigt och forskningsbaserat. Vi kommer att tillsätta en delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Delegationen kommer att arbeta med ett reformprogram som innehåller fem utvecklingsområden:

1. Bekämpa brottsligheten

2. Knäcka långtidsarbetslösheten

3. Lyfta skolorna och elevernas resultat

4. Stärka samhällservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet

5. Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar.

Bostäder är en viktig del i detta arbete. Som bekant råder bostadsbrist i en majoritet av de svenska kommunerna. Efter en nästan obefintlig politik på bostadsområdet under regeringen Reinfeldt har vi nu satt fullt fokus på bostadsbyggandet. Enligt färska prognoser från Boverket påbörjas 64 000 bostäder i år och 67 000 nästa år. Det är siffror vi inte sett sedan miljonprogrammets dagar. Det är mer än en fördubbling jämfört med för bara ett par år sedan.

Regeringen arbetar intensivt med att förbättra förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. Minskad bostadsbrist bidrar till minskad boendesegregation, men också till minskad trångboddhet, vilket är ett stort problem i många av de områden som artikeln handlar om. För att få till stånd ett ökat bostadsbyggande gör regeringen bland annat följande:

- Lämnar stöd till kommuner som bygger bostäder (1,85 miljarder i år, 1,8 miljarder nästa år).

- Förändringar i plan- och bygglagen som underlättar och snabbar upp processen.

- Arbete pågår för att se över och underlätta tillgången till attraktiv mark där det kan byggas fler bostäder.

- Dessutom har investeringsstödet till hyresrätter nyligen trätt i kraft med syfte att fler hyresrätter ska byggas och som också ska kosta mindre, vilket ger möjligheter för även de med lägre inkomster att kunna efterfråga nyproduktion. Detta är ett exempel på att regeringen värnar byggandet av hyresrätten som upplåtelseform.

Förutom behovet av bostadsbyggande finns det underhållsbehov, inte minst i vissa av de områden som har stora socioekonomiska utmaningar och som byggdes under miljonprogrammets tid. Därför har regeringen också tagit fram ett stöd till upprustning och energieffektivisering – även det är riktat till hyresrätter. Det kan ge långsiktiga positiva effekter som också bidrar till en mer hållbar utveckling.

De åtgärder som regeringen tar för att förbättra situationen på bostadsmarknaden är ett långsiktigt arbete som kommer att få positiva effekter på bostadssegregationen och på situationen i dessa områden, men det är inte säkert att resultaten kommer snabbt. Vi är också införstådda med att det också krävs andra typer av insatser för att komma tillrätta med problemen i områdena och med den allvarliga bostadssegregation som många svenska städer och kommuner har att hantera.

Med det sagt tar vi med oss era konstruktiva förslag vidare i vårt arbete. Ska vi lyckas krävs det att vi gemensamt agerar och att vi agerar kraftfullt.

Läs även: Du kan räkna med oss från dag ett, Baylan!

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister (S)

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev