Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Vi har inte råd med utanförskap

Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att komma i arbete. Det har vi inte råd med. Genom billiga tekniska hjälpmedel kan fler snabbare komma in i samhället, skriver Magnus Winterman, vd på Mobilearn, i en replik.

Publicerad: 10 oktober 2014, 09:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SFI

REPLIK. Både Christer Hallerby (DS 29/9) och Håkan Sörman (DS 7/10) ger utifrån olika perspektiv på debattplats i Dagens Samhälle en rättvisande bild av de utmaningar vi står inför.

Etableringsreformen utgick ifrån att individen snabbt ska få insatser för att så fort som möjligt komma i arbete och lära sig svenska. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret, men kommunen ansvarar fortfarande för svenska och samhällsorientering. Samverkan mellan de olika aktörerna som erbjuder insatser är självklart nödvändig för att individen ska lyckas.

Nu ser vi snabbt ett ökande andel nyanlända som har en relativt låg utbildningsnivå. Samhällsorienteringens vikt har ökat och det är på den grund som SFI och vuxenutbildningen vilar.

Idag lever nyanlända i ett vakuum tills de har blivit kommunplacerade och får ta del av etableringsåtgärderna. Med tanke på att det kan ta lång tid innan man kommunplaceras samt att nära 11 000 personer (enl uppgift från Migrationsverket) nu bor kvar i Migrationsverkets boenden på grund av bostadsbrist i kommunerna så lever mängder av nyanlända i ett totalt utanförskap där inte kommunerna kan erbjuda samhällsorientering eftersom de inte får ekonomisk ersättning innan de flyttat in i kommunen.

Svenskundervisningen är starkt kopplad till flyktingmottagningen. Det innebär att nyanlända invandrare kan delta i SFI och lära sig svenska under en begränsad tid. Det i sin tur innebär att alla kursdeltagare, i bästa fall, lär sig lika mycket svenska. Men vad innebär detta? En person som vill arbeta som hantverkare och en som vill arbeta som revisor går på exakt samma utbildning. När utbildningen är avslutad, har hantverkaren suttit på SFI för länge och den andra kan fortfarande för lite svenska för att kunna arbeta som revisor.

De högutbildade får helt enkelt inte de språkkunskaper de behöver. De flesta av oss ser snabbt vilka konsekvenser det här leder till. I många andra länder kommer invandrarakademiker snabbt in på arbetsmarknaden genom att ta ett enklare jobb. Därefter gör de karriär i takt med att de utvecklar sina språkkunskaper. I Sverige är detta inte möjligt; språkundervisningen upphör nämligen så fort invandraren får ett jobb. Den som inte läser om, eller kompletterar sin utbildning i Sverige, har i praktiken ingen möjlighet att skaffa sig de nödvändiga språkkunskaper som krävs för att få ett kvalificerat arbete.

Det är dags att möta det stora behov som finns genom ett tekniskt hjälpmedel som tillhandahåller all den samhållsinformation man behöver – på sitt eget modersmål – direkt i mobilen. Vi lever i en globaliserad värld och vi har inte råd att förvara människor i ett utanförskap utan att erbjuda dem all den möjlighet som finns att på ett enkelt sätt ta ett första steg in i det svenska samhället.

Människor måste få en chans att få ta del av en samhällsorientering som passar just hennes förutsättningar och behov.

Varför inte erbjuda ett billigt, tekniskt hjälpmedel till alla så snart de kommer in i Sverige, ett hjälpmedel de nyanlända kan använda för att starta sin egen etablering, på sina villkor och i sin egen takt. Det är en i sammanhanget liten kostnad för staten för en effektiv insats, då uppnår vi dessutom en samlad likartad samhällsorienteringsundervisning i hela landet.

Magnus Winterman, vd Mobilearn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SFI

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev