lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Vi får aldrig acceptera att områden lämnas utanför”

I Polisens nya rapport där 61 bostadsområden pekas ut som särskilt utsatta finns Gottsunda i Uppsala med. Vi får aldrig acceptera att områden i våra städer lämnas utanför det gemensamma samhällsbygget.

Publicerad: 4 juli 2017, 07:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SegregationKriminalitetPolisenUtanförskapUtanförskapet växer

Gottsundas problem är kända sedan tidigare. Vad Gottsundaborna behöver nu är inte en stämpel i pannan utan att polisen sätter stopp för brottsligheten som de utsätts för. Om den här klassificeringen innebär att polisens arbete i området stärks så välkomnar jag den. I samband med att Polisen släppte sin rapport har de meddelat att de nu kommer intensifiera dialogen med berörda samhällsaktörer och skapa handlingsplaner för samtliga 61 områden. Det är bra. Men för att på riktigt komma till bukt med kriminaliteten behövs mer polisiära resurser.

I mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande arbetar jag för att alla Uppsalabor ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv i trygghet. Mitt mål är att inget område i Uppsala ska lämnas efter och att vår kommuns framgång kommer alla Uppsalabor till dels. Tryggheten i Gottsunda måste öka och vi ska se till att området lyfts bort från listan över särskilt utsatta områden. För att lyckas med detta behövs, utöver fler polisära resurser, också ett strategiskt arbete av kommunen.

I Uppsala har vi en långtgående och välfungerande samverkan med polisen. Skolan, socialtjänsten och polisen jobbar tillsammans för att bekämpa de sociala problem som finns i vår kommun. Kommunen är också med och anordnar nattvandringar i Gottsunda och ger även stöd till sociala insatsgrupper i området. Utöver detta har vi i Uppsala kommun kartlagt levnadsvillkor och hälsa i hela kommunen, där vi utgått ifrån faktorer som utbildning och uppväxtvillkor, sysselsättning, arbete och försörjning, boende och hälsa.

Vi ser genom detta att det finns ett behov av att stärka våra samhällsinsatser för att öka jämlikheten. Våra politiska mål om 3000 nya bostäder och 2000 nya arbetstillfällen per år i Uppsala är därför viktiga, likaså det arbete som genomförs med arbetsmarknadspolitiska insatser och resurser till skolan för ökad kunskap och likvärdighet. Ett samhälle grundat på jämlika levnadsvillkor skapar tryggare individer och bättre förutsättningar för ett tryggt samhälle.

I Gottsunda har vi nu påbörjat ett långsiktigt arbete för att utveckla området genom ett helt nytt planprogram med fokus på social hållbarhet och trygg stadsplanering. Det är också en viktig del i att lyfta området och göra det tryggare även på sikt. Att långsiktigt skapa en hållbar förändring i Gottsunda är avgörande för att lyckas med trygghetsarbetet. Förebyggande insatser är oerhört viktigt. Samtidigt behövs också trygghetsskapande åtgärder här och nu.

Jag är övertygad om att utvecklingen i Gottsunda går att vända, även om det tar tid. Vi får aldrig acceptera att områden i våra städer lämnas utanför det gemensamma samhällsbygget. Jag tror på Gottsunda, men tänker inte blunda för den kriminalitet som finns. Tillsammans med polisen och övriga goda krafter i området ska vi gemensamt arbeta för att få bort Gottsunda från listan över särskilt utsatta områden.

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S) Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev