Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Vårt krav: Underlätta för nyanländas etablering

Vi i fastighetsbranschen är beredda att göra vårt för att integrera nyanlända. Men vi behöver hjälp av regering och opposition för större framgång. Det är dags för en blocköverskridande överenskommelse för att underlätta nyanländas etablering.

Publicerad: 2 mars 2017, 04:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För oss är det därför oerhört viktigt att kunna få tillgång till den arbetskraft och mångfald som de nyanlända utgör, skriver debattörerna. Foto: TT och Rikard Kilhström.


Ämnen i artikeln:

BostäderArbeteNyanlända

Den senaste tiden har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vid flera tillfällen debatterat nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt har oppositionen före­slagit att Arbetsförmedlingen ska läggas ner. Nu krävs en blocköverskridande överenskommelse – liknande dem om försvaret och energin – för att underlätta nyanländas inträde och etablering på arbetsmarknaden.

Som representanter för fastighetsbranschen är vi en del av lösningen på den svenska bostadskrisen. Fram till 2025 behöver det byggas 700 000 bostäder för att möta efterfrågan. Vi står nu inför liknande utmaningar som Sverige gjorde när miljonprogrammet sjösattes och genomfördes på 1960- och 1970-­talen.

Bygg- och fastighetsbranschen är en av de branscher som just nu upplever en kapacitets- och kompetenskris. De närmaste tio åren behöver vi rekrytera 110 000 personer för att kunna möta den efterfrågade byggtakten. Ser vi bara till fastig­hets­­branschen behöver vi anställa 11 000 personer samtidigt som dagens utbildningssystem bara täcker en fjärdedel av behovet. För oss är det därför oerhört viktigt att kunna få tillgång till den arbetskraft och mångfald som de nyanlända utgör.

Ändå står många nyanlända utan jobb, eftersom politiker och Arbetsförmedlingen inte nått ända fram med sina åtgärder. Under ett års tid har bransch- och ­intresseorganisationen Sabo och experter från Förvaltnings AB Framtiden i Göte­borg och MKB Fastighets AB i Malmö besökt 40 kommuner. Målet har varit att inventera konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra aktörer att förbättra integrationen av nyanlända. Kartläggningen har visat att vi måste tänka helheten ­bostäder–arbete–skola.

Informationen bekräftas och kompletteras av en enkät som besvarades av nästan 3 400 svenska kommunpolitiker som Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, nyligen genomförde. Undersökningen visar att Sveriges kommunpolitiker vill se över­gripande åtgärder som gör det lättare för nyanlända att etablera sig i det svenska samhället. Men de känner sig bakbundna av rikspolitiken. Kommunpolitikerna efterfrågar bland annat kortare handläggningstider för uppehållstillstånd och att nyanlända ska få tillgång till svenska för invandrare (sfi) redan från första månaden i Sverige.

Som representanter för hela fastighetsbranschen är vi beredda att göra vårt, både för att lösa bostadskrisen och snabbt få nyanlända i arbete. Redan i dag finns goda exempel på hur vi kan jobba. Det gäller till exempel bostads­bolag som i samband med upphandlingar ställer sociala krav på entreprenörer att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller finns inom etableringsuppdraget.

Ett annat exempel är att företag själva skapar alternativ till Arbetsförmedlingen och går via organisationer som Just Arrived eller liknande. Vi kommer att samarbeta med varandra och fortsätta att engagera oss för att bygga ett innanförskap genom att ta hand om våra närområden och bostäder, bygga och anställa nyanlända.

Men för att vi ska kunna göra det framgångsrikt krävs också en samordnad satsning från regeringen och oppositionen. De har tidigare lyckats åstadkomma blocköverskridande avtal om exempelvis försvaret och energin. Vi menar att en långsiktig överenskommelse om hur vi på bästa sätt ska få nyanlända personer i arbete och ta tillvara den kompetensresurs de utgör är minst lika viktig och tidskritisk.

Rent konkret vill vi att:

■ Det ska finnas utvecklade valide ringssystem för alla branscher med bristyrken. Men det måste också ställas högre krav från poli­tiskt håll på att de som finns faktiskt används. Redan i dag finns det valideringsverktyg för fastighetsbranschen. Men dessa används inte av Arbetsförmedlingen, som efter mer än ett års tid ännu inte är klara med upphandlingen.

■ De arbetsmarknadsåtgärder som finns för nyanlända ska vara få men bra, och lätta att administrera för företagen. I dag finns en uppsjö av olika alternativ och varken företag eller Arbetsförmedlingen klarar av att hantera dessa.

■ Enklare och mer tillgängliga verktyg, som matchningssajter behövs för att underlätta för företag att anställa.

■ Privata alternativ, med rätt stöd och förutsättningar, ska kunna komplettera Arbetsförmedlingen så att den får avlastning och därmed bättre möjlighet att hantera arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi som äger, förvaltar och bygger ­bostäder är beredda att föra dialog, ta ansvar och samarbeta. Nu är det upp till politiker i regering och riksdag att komma överens så att vi kan göra vårt jobb.

Mona Finnström, vd Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

Ulf Nyqvist, styrelseordförande Fastigo

Anders Nordstrand, vd, bransch- och intresseorganisationen Sabo

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostäderArbeteNyanlända

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev