måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Våld i parallellsamhällen får aldrig accepteras

Samhället får aldrig tolerera försök att skapa parallellsamhällen. Svenska lagar och regler gäller alla och ska upprätthållas. För att bryta den negativa sociala utvecklingen måste det politiska ledarskapet tydligt stå upp för vår värdegrund, skriver Stefan Hanna (C) efter flera bränder och stenkastning i Uppsala.

Publicerad: 11 april 2016, 11:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Självklart får samhället aldrig tolerera försök att skapa parallellsamhällen. Svenska lagar och regler gäller alla i Sverige och ska upprätthållas. Foto: Arkivbild/ Aleaxander Mahmoud, TT


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenFlyktingmottagandeRäddningstjänstenPolisenSegregationBrottslighetArbetslöshet

Påsken 2016 i Uppsala präglades av bilbränder, bränder i sopcontainrar och stenkastning mot polis, brandförsvar samt kollektivtrafik. Utöver det även annan förstörelse och mycket oro. Kollektivtrafiken ställdes till och med in för över 16 000 invånare.

Den sociala oron ägde främst rum i Gottsunda och Valsätra. Områden i Uppsala med särskilt hög andel arbetslösa och familjer i behov av försörjningsstöd. Också områden med en relativt hög andel nysvenskar. Ofta har denna återkommande förstörelse stark koppling till att polisen griper brottslingar i området. Därefter följer bilbränder och förstörelse som säkerligen syftar till att hämnas mot gripanden. Också för att försöka motverka polisens arbete med att upprätthålla lag och ordning.

Självklart får samhället aldrig tolerera försök att skapa parallellsamhällen. Svenska lagar och regler gäller alla i Sverige och ska upprätthållas. Under många år har migrations- och integrationspolitiken i Sverige misslyckats. Den sociala oron ökar i takt med att allt fler människor hamnar i långvarig arbetslöshet och ofta i stor isolering.

De senaste årens stora invandring till Sverige gör de sociala utmaningarna mycket svårare, då väldigt många fler riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Särskilt i våra storstäder ökar den sociala oron i takt med att asylsökande genom EBO-lagen fritt får bosätta sig där de kan hitta bostad. EBO gör att allt fler socialt utsatta lever allt trängre i lägenheter och områden som till exempel Gottsunda.

MP, S och V är i politisk majoritet i Uppsala. De har nyligen gjort två stora misstag. Dels drog de in de sociala fältassistenter som fyller en direkt och förebyggande värdefull roll i socialt utsatta områden. Dels avvecklade de stora delar av kommunens egna insatser för att stötta långtidsarbetslösa med försörjningsstöd till självförsörjning.

För att bryta den negativa sociala utvecklingen, särskilt i Sveriges storstadsområden, måste det politiska ledarskapet tydligt stå upp för vår värdegrund som inkluderar demokrati, jämlikhet och omsorg om våra svaga.

Många av våra invandrare kommer från annorlunda kulturer. Vi måste därför vara tydliga med att vi har omfattande demokratiska system genom vilka vi försöker lösa meningsmotsättningar. System som självklart inkluderar dem. Våld som metod för att försöka få som man vill är oacceptabelt.

Den bästa vägen framåt för att ge nya invånare en bättre möjlighet att förstå vilken typ av samhälle de har kommit till är att skräddarsy olika etableringsprogram som visar hur det fungerar i Sverige och som förklarar varför vi har dessa lagar och regler.

Vi måste också entydigt stötta polisen att säkra nolltolerans mot brott. Nolltoleransen ska självklart gälla alla i Sverige. Vi måste också ha fältassistenter i socialt svaga bostadsområden som kan bidra till mer trygghet och bygga viktiga förtroendelänkar.

Socialförvaltning, skolan och polisen behöver också samarbeta ännu närmare med att förebygga brottslighet bland våra barn. Tidiga insatser som stöttar barn i farozonen redan från mellanstadieålder är viktiga.

Särskilt viktigt är det att vi inför inkluderingsjobb, något som Centerpartiet i Uppsala föreslagit, som en plikt för alla arbetsföra med fullt försörjningsstöd, oavsett hur länge personen levt i Sverige. Inkluderingsjobb är arbetsuppgifter kopplade till offentliga åtaganden, exempelvis omsorg av äldre och funktionshindrade, renhållning av offentliga rum, läxläsning, rastvakter samt områdesvärdar för att skapa tryggare närsamhällen.

Så kan människor i utanförskap snabbare inkluderas och etnisk isolering brytas. Genom inkluderingsjobb kan många också praktiskt träna det svenska språket mycket bättre än i dag. Jobb är den bästa vägen mot personlig frihet och ger samtidigt en positivare gemensam framtid.

Vad väntar vi på? Vi vill väl inte att medborgargarden liknande de farliga Soldiers of Odin som nu bland annat börjat patrullera Uppsalas gator ska få stort folkligt stöd?

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev