Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Upprätthåll lag och ordning i flyktingmottagandet

Över 10 000 personer sökte asyl i Sverige i förra veckan. ST:s medlemmar från migrationsverket, polisen och arbetsförmedlingen är några av de som först möter de asylsökande. De är hårt pressade i sitt arbete. Nu måste deras möjligheter att upprätthålla lag och ordning i flyktingmottagandet stärkas. Vi presenterar fem konkreta förslag för hur det ska gå till.

Publicerad: 11 november 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i dag onsdag kommer fackförbundet ST presentera fem åtgärder för ett rättssäkert flyktingmottagande.

Foto: Drago Prvulovic, TT


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandePolisenSFIArbetsförmedlingenFlyktingpolitikMigrationsverketMigrationMigrationsuppgörelsen

Över 10 000 personer sökte asyl i Sverige i förra veckan. Fackförbundet ST:s medlemmar från migrationsverket, polisen och arbetsförmedlingen är några av de som först möter de asylsökande. Dessa myndigheter är också hårt ansträngda.

Vid ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i dag onsdag kommer vi att presentera fem åtgärder som krävs för att medarbetare ska kunna fortsätta att göra ett professionellt jobb så att rättssäkerheten kan garanteras.

Alarmerande nyheter om hur välfärden påverkas av den rådande flyktingsituationen kommer dagligen. Ibland handlar det också om arbetssituationen för de tusentals medarbetare, våra medlemmar, som gör fantastiska arbetsinsatser för att ge människor stöd och hjälp. Men vi kan inte blunda för det faktum att vi är nära gränsen nu för vad som kan klaras av med nuvarande resurser. Mer behöver göras och därför föreslår vi regeringen i dag:

• Tillsätt en operativ kriskommitté: Sverige är mitt uppe i en allvarlig kris och läget förändras hela tiden. Staten måste garantera rättssäkerheten och ta kommandot över den operativa ledningen på central nivå. Vi föreslår att en kriskommitté inrättas och som består av personer med erfarenheter från kvalificerad krishantering. Det behövs en operativ samordning av polis, migration och kommuner. En sådan samordning ger också större möjligheter att snabbare kunna omfördela personella resurser när akuta kriser plötsligt dyker upp.

• Inrätta kontaktcenter på lokal nivå: Polisen, migrationsverket och berörda kommuner bör få resurser för att upprätta väl bemannade kontaktcenter för nyanlända, där människor registreras och får ett omedelbart stöd. Det är viktigt att asylsökande registreras så att inte människor visas illegalt i landet.

• Inför beredskapsjobb som kombineras med SFI-studier: Utbildningsnivåerna varierar självklart bland de asylsökande. Många har en hög utbildning men nästan 70 procent saknar en fullständig gymnasieutbildning. Det är centralt att människor snabbt kommer ut i jobb med egen försörjning och inte riskerar att hamna i passivitet och bidragsberoende. ST föreslår därför en stor satsning på beredskapsjobb som kombineras med studier i svenska. Vi är övertygade om att folkhögskolorna kan spela en större roll här. Resurserna till folkhögskolorna bör därför fördubblas.

• Satsa på praktikplatser för nyanlända med kvalificerad utbildning i staten: Genom praktikplatser varvat med utbildning och SFI för statsförvaltningen kan vi öka utländska akademikers anställningsbarhet och synliggöra deras kompetens för den statliga arbetsgivaren.

• Garantera mer personal och bättre förutsättningar: För att minska ärendemängden måste mer resurser tillföras migrationsverket, arbetsförmedlingen, polisen och kommunerna. Det behövs fler tolkar och mer personal till administrativt stöd. Medarbetarna bör ha rätt till introduktion och fortbildning för att möta behov hos människor som flytt.

För oss som fackförbund är det i nuläget en viktig uppgift att se till att grundläggande arbetsvillkor följs. Att våra medlemmar får schysta villkor i sitt arbete. Det stora folkliga stödet som finns för ett välkomnande av flyktingar med asylskäl upprätthålls bäst genom att rättssäkerheten fungerar och att staten kan upprätthålla lag och ordning.

LÄS MER: Lyssna på polisernas röster. 

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev