söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

#UnderYtans förslag för att förebygga hedersförtryck

I uppropet #UnderYtan vittnade kvinnor som lever under hedersförtryck om sin skräck och sina ofria liv. Nu har vi träffat jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) och överlämnat en mängd förslag som syftar till att bekämpa hedersförtrycket.

Publicerad: 11 juni 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jämställdhetsministern fick bland annat #UnderYtans förslag rörande tvångsäktenskap. Foto: Privat/Mykhaylo Palinchak/Colourbox


Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåldJämlikhetJämställdhet

I uppropet #UnderYtan vittnade kvinnor som lever under hedersförtryck om sin skräck och sina ofria liv och om hur övergrepp och våldtäkter i hederskontexten blir en dubbel börda att bära. Nu har vi träffat jämställdhetsminister Lena Hallengren och överlämnat det material som samlades in i samband med uppropet. Samtidigt fick ministern ett antal förslag som skulle bli ett värdefullt steg på vägen för att hjälpa alla Sveriges hedersutsatta. Förslagen infattar allt från krav på tolklegitimation, kunskapslyft inom skolan och samtliga yrkesgrupper till att skärpa straffet på vigselförrättare som viger barn här i Sverige.

1. Kunskapslyft för berörda framtida och verksamma yrkesgrupper

Många poliser, vårdpersonal, jurister, socionomer och andra yrkesverksamma som möter hedersutsatta har inte kunskapen om skillnaden mellan mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Det leder till att de kan missa viktiga signaler. Vi vill därför se ett gediget kunskapslyft och vidareutbildning inom dessa yrken. Dagens utbildningsmaterial är tunt och det saknas även specifika verktyg. Därför krävs obligatoriska utbildningsmoment om hedersproblematik och bemötande. Låt en specialistgrupp med spetskompetens ta fram utbildningsmaterial och arbeta som utbildare.

2. Låt skolan förbli en plats för utveckling och fritänkande, inte ojämlikhet och förtryck. Hur gör vi?

– Utbilda blivande och nu verksam skolpersonal.

Många lärare, rektorer och kuratorer bidrar medvetet eller omedvetet till förtrycket genom att relativisera hederskulturen eller genom acceptans på grund av okunskap/missriktad välvilja. Ibland känner man sig osäker på hur man ska bemöta föräldrars orimliga krav.  Skolpersonal med kunskap om hedersproblematik kan skydda barn som riskerar att bli bortförda, bortgifta, könsstympade etc. Därför krävs obligatoriska utbildningsmoment för framtida skolpersonal samt stora satsningar på kontinuerlig vidareutbildning. Ta även fram en handlingsplan som kan stötta lärarna i hanteringen av en problematik som tyvärr ökar.

– Uppdatera läroplanen

Alla elever ska lära sig om relationer, gränser och att respektera sina och andras kroppar. Budskapet ska vara tydligt: INGEN ÄGER DIG! De ska känna till sina rättigheter och veta att de har samhället bakom sig. Frågor kring sexualitet, jämställdhet och hederskulturens konsekvenser bör integreras i läroböckerna. Skolbarn bör även informeras om var de kan få stöd och hjälp.

– Förbjud religiösa friskolor

Skolan ska vara en plats där barn får utvecklas intellektuellt, socialt och emotionellt. De ska kunna testa och tänka fritt om livet. Skolan ska vara en frizon för barnen – inte en förlängd arm för föräldrarna. Idag kontrolleras många barn av skolpersonal som är lojal med föräldrarna istället för med barnen. Barnen tvingas in i stereotypa könsroller utifrån profilen som skolan har. Det förstärker segregationen och cementerar hederskulturen. Därför måste religiösa friskolor förbjudas.

3. Skärp lagstiftning om barnäktenskap och täpp till alla kryphål

Barn ska inte vara gifta och inte heller utsättas för ”äktenskapliga plikter” som begränsar deras utvecklingsmöjligheter. Inget undantag ska ges för barnäktenskap oavsett om de är ingångna i Sverige eller utomlands. Alla barn som bor i Sverige ska behandlas lika och deras rättigheter och kroppsliga integritet ska skyddas.

4. Skärp straffet för vigselförrättare som bryter mot anmälningsplikt

Idag gifts en hel del barn bort i kulturell och religiös vigsel. Vissa imamer och präster bryter här mot lagen och anmäler inte vissa äktenskap till Skatteverket när de viger par där en, eller båda, är under 18. Äktenskapet registreras först när barnet har fyllt 18. Att kontrollera och skärpa straffen för vigselförrättare som bryter mot anmälningsplikten kan minska antalet barnäktenskap.

5. Tillsätt ett specialistteam för att hämta hem bortförda barn

Många svenska barn blir bortförda till föräldrarnas hemländer för att ingå i ett arrangerat barnäktenskap eller tvingas bort av kulturella och religiösa skäl. Vi behöver ett specialistteam som kan samverka nationellt och internationellt för att hämta hem bortförda barn. Teamet bildas i ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten, polisen och andra berörda myndigheter.

6. Skärpta straff för könsstympning och oskuldskontroller

Flera vittnar om att könsstympning och oskuldkontroller utförs antingen i privata kliniker eller av vårdpersonal som utför detta övergrepp i hemmamiljö. Utöver straffet i enlighet med Lag (1982:316) bör legitimation dras in från den vårdpersonal som utövar ett sådant övergrepp.

7. Obligatoriska utbildning om hederskulturens konsekvenser för nyanlända

Många nyanlända kommer från länder där hederskultur är cementerad, strukturell och även uppskattad. Därför bör nyanlända tidigt informeras om vilka värderingar, friheter, rättigheter och skyldigheter som både män och kvinnor har i Sverige. Vi vill att frågor kring sexualitet, jämställdhet och hederskultur integreras i kursmaterial till de som studerar svenska språket. Information behövs på olika språk för att nå dem som inte hunnit lära sig svenska.

8. Inga pengar till föreningar som motverkar jämställdhet

Följ upp vart bidragspengarna går till och hur de förvaltas. Detta kommer att hjälpa organisationer att ha bättre rutiner och ger staten bättre insyn i hur skattebetalarnas pengar används. Föreningar som till exempel visar dålig kvinnosyn bör bli av med sina stöd. Omlokalisera istället dessa medel till kvinnojourer och organisationer som verkar mot hedersvåld.

9. Inför krav på tolklegitimation

Många vittnar om att vissa tolkar bidrar till förtryck av kvinnor och bryter mot arbetsregler och yrkesetik. Idag kan alla tvåspråkiga utge sig för att vara tolkar – på bekostnad av de hedersutsatta. Otryggheten ökar när tolkar blandar in egna värderingar. Myndigheter med pressad budget anlitar tolkar till låga priser, tolkar som både saknar utbildning och/eller legitimation. Ett krav på tolklegitimation skulle kvalitetssäkra tolkningen. Dessutom bör tolkning från anhöriga och vänner inte accepteras.

Galaxia Wallin, grundare för Centrum för jämlikhet och demokrati & initiativtagare till #UnderYtan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev