Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Tumma inte på asylrätten

Det svenska flyktingmottagandet är utsatt för stora påfrestningar. Vi upplever just nu en extraordinär och mycket svår situation, globalt, i Europa och i Sverige. Nu är det dags att leva upp till de grundvärderingar som finns inom EU och värna asylrätten.

Publicerad: 6 november 2015, 15:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barn på flykt ska inte mötas av taggtråd, stängsel och kravallpolis. Det är ovärdigt Europa.


Ämnen i artikeln:

FlyktingpolitikEUFlyktingmottagandeMigrationFlyktingbarnMigrationsuppgörelsen

I Sverige finns starka signaler om ansträngda samhällssystem. Men vi kan inte tumma på rätten att söka asyl, barn som lever på flykt i Europa har rätt till trygghet och skydd. Därför är det helt avgörande att regeringen gör de ansträngningar som krävs för att vi ska komma tillbaka till ett läge där flyktingar garanteras en rimlig bostadssituation. Staten kan exempelvis underlätta och förenkla för kommunerna att klara sitt ansvar.

Den omfattande flyktingströmmen till Europa är ett gemensamt europeiskt problem. Det är skamligt att en rad europeiska länder inte medverkar på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste värja oss mot varje tendens att genom motsägelsefulla politiska signaler från en vecka till en annan lämna grupper av flyktingar i ett vakuum, på tågstationer och vid gränsposteringar.

De brister på bostadsområdet som regeringen pekar på, är resultatet av många års misslyckad bostadspolitik, som redan drabbat barn och barnfamiljer i Sverige. Det kan inte lösas med kort varsel. Men det får inte tas till intäkt för att försvåra för flyktingar att utöva rätten att söka asyl.

Rädda Barnen ser med oro på den politiska utvecklingen. Signalerna som regeringen nu sänder ut kommer få direkta och allvarliga konsekvenser för barn på flykt. Vi vill varna för frestelserna som ligger i att välja kortsiktiga åtgärder framför det som är långsiktigt hållbart. Alternativet, att låta människor stanna i konfliktområden eller längs flyktvägar där den humanitära situationen omöjliggör ett normalt vardagsliv, är minst lika allvarligt.

Om antalet barn på flykt ska minska måste regeringen, EU och FN fortsätta agera för att åstadkomma en lösning på konflikterna ibland annat Syrien, Afghanistan och Somalia. De avräkningar regeringen planerar att genomföra på biståndet för att finansiera flyktingmottagandet är dessutom en kortsiktig lösning som kommer att få långtgående konsekvenser. En av dessa kommer vara att allt fler barn kommer att tvingas fly. Med ett sådant beslut förbiser regeringen barnperspektivet i sin iver att agera på hemmaplan.

Sverige har tagit och tar ett stort ansvar i rådande läge och det är bra. Men situationen kommer inte att mattas av - tvärtom. I en värld som präglas av ökade konflikter finns inga enkla lösningar. Det handlar inte om ”antingen eller”, det handlar om ”både och”.

Europas 510 miljoner invånare borde ha en kapacitet att ta emot en miljon människor på flykt. Vi måste ha den intellektuella förmågan att lyfta blicken och förstå att tillståndet i världen inte är en dagslända utan kommer bestå i flera år framöver.

Vi kan bättre. Nu är det dags att leva upp till de grundvärderingar som finns inom EU och värna asylrätten. Barn på flykt ska inte fortsatt tvingas mötas av taggtråd, stängsel och kravallpolis. Det är ovärdigt Europa.

När gårdagens lösningar och system inte klarar av dagens utmaningar måste vi lyfta blicken för att kunna hitta nya sätt att möta morgondagen. Ett sådant sätt är till exempel lagliga och säkra väga för människor på flykt. Vi måste också kunna ställa krav på att samtliga EU:s medlemsstater solidariskt tar ett utökat ansvar för flyktingmottagande.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev