tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Tillgänglighet och teckenspråk till alla? 

Under politikerveckan i Almedalen 2016 och 2017 skedde en kraftfull diskriminering av teckenspråksbrukare från Stockholms läns landsting, eftersom de inte fick tillgång till teckenspråkstolkar. Rätten till information och möjligheten att kunna delta i samhället försvann därmed. Är det ens någon idé att tänka tanken på att kunna delta 2018, frågar teckenspråksbrukaren Robin Slätt.

Publicerad: 3 april 2018, 12:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Partiledartalen är en av få evenemang i Almedalen som teckentolkas.


Ämnen i artikeln:

LSSSLL

I Almedalsveckans program står att alla är välkomna, att öppenhet och tillgänglighet råder. Ansvariga för Almedalsveckan menar dock att de enskilda arrangörerna ska stå för tillgängligheten – i den mån de kan – men hänvisar till tolkcentralen i hemkommunen om tolk inte finns.

Stockholms läns landsting och tolkcentralen har dock beslutat att arrangörerna ska stå för teckenspråkstolkningen i Almedalen. Seminarierna och övrigt programutbud räknas inte längre som vardagstolkning, vilket det gjorde 2015. Endast under Almedalens ”mingel” kan tolk ges men på grund av tolkbristen förra året tillgängliggjordes inte heller detta för dem som hade behov av tolkning.

Tolkcentralen i Stockholm tog över huvud taget inte emot tolkbeställningar till Almedalsveckan. De menar att det inte är deras ansvar, men ger inte information om varför. Inte heller lämnar de något skriftligt beslut. Vi som brukare protesterar mot att teckenspråksbrukare själva ska kontakta arrangörer för att efterfråga tolk och sedan bollas mellan tolkverksamhet och arrangör!

Det är orimligt att ansvaret läggs på brukarna. Tolkcentralen ska förmedla tolkar. Vem som ska betala tolkkostnaderna är inte brukarnas ansvar. Parterna måste träffas och lösa problemet.

2018 är det Almedalsveckans 50-årsjubileum – ”50 år i demokratins tjänst” står det på deras hemsida. Årets tema är demokrati. Men är det någon idé att tänka tanken på att kunna delta? Almedalsveckorna 2016 och 2017 är bara några exempel på situationer där teckenspråksbrukare närvarar utan att egentligen delta.

På grund av den uteblivna tolktjänsten har teckenspråksbrukare tvingats att välja mellan att lyssna på teckentolkade partiledartal eller vara en alltför dyr deltagare hos ideella föreningar som egentligen inte har resurser att hantera tolkkostnader.

Förvaltningslagens 8§ säger att myndigheter bör använda tolk. Trots det har det saknats teckenspråkstolkar i olika sammanhang hos polis och sjukvård. Likaså skrivtolkar hos socialtjänst, vid utbildning och inom hälso- och sjukvården som uttryckligen ska vara god och säker.

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) insatser utifrån råd och stöd, handlar också om familjemedlemmars, släktingar och vänners behov av att kunna få teckenspråk och information. LSS finns översatt till många språk men inte till teckenspråk.

Genom LSS gavs ursprungligen möjlighet att ta tillbaka förlorade drömmar och möjligheter. Vi vill inte ha parallella samhällen, vi vill ha ett öppet samhälle där det är möjligt att vara med och delta och påverka.

Det är hög tid för en personlig tolkpeng för den personliga friheten. Det bör också ges möjlighet att kunna söka fler timmar för att tillförsäkras tolk vid vissa val. Det duger inte att bli bollad med mellan olika instanser. Bollandet är diskriminerande, negativt, tidskrävande och dessutom energidränerande.

En annan liten men angelägen administrativ tjänst är att även i Stockholm kunna boka akut teckenspråkstolk via sms. Den tjänsten finns inte här idag, men finns i flera andra landsting. Nu vill vi och många med oss att Stockholms läns landsting och regerande politiker tar ansvar och löser problemet!

Robin Slätt, teckenspråkig, hörselskadad socionomstuderande, ledamot i styrelsen för FHDBF (Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LSSSLL

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev