Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Sverige måste skydda unga från tvångsäktenskap

Föreställ dig att du är tonåring och att det snart är sommarlov. Du känner dig upprymd och ser fram emot ledigheten. Men i stället för att åka på den utlandssemester som dina föräldrar har utlovat, så förs du ovetande till din eller föräldrarnas födelseby. Där får du plötsligt veta att du ska giftas bort.

Publicerad: 19 juli 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Exakt hur många som förs bort varje år för att ingå tvångsäktenskap är det ingen som vet.

Foto: Ruslan Galiullin/Colourbox


Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåld

Vänner och släktingar har bjudits in till en fest då ceremonin ska genomföras. Brudgummen är också utvald: en tio år äldre man som du aldrig träffat tidigare. När du säger till dina föräldrar att du inte vill, så får du veta att du inte har något val. Bröllopet är nödvändigt för att trygga familjens heder. Om du vägrar så väntar konsekvenser. 

Du befinner dig i ett land du knappt känner utan riktiga vänner. Det finns ingen utväg, ingen möjlighet att fly. Dina föräldrar har tagit ifrån dig ditt pass. Och det finns ingen du kan vända dig till, ingen du kan prata med. Du gör därför som du blir tillsagd. Du gifts bort mot din vilja. 

För flera ungdomar i Sverige är detta scenario en påtaglig risk. För dem är inte sommarlovet förknippat med avkoppling och fritid – utan med skräck och rädsla. Vi vet nämligen att tvångsäktenskap ökar under sommarmånaderna. Många gånger förs barnen och ungdomarna bort under falska förevändningar. De luras att tro att de ska åka iväg på semester eller att de måste besöka en släkting som blivit väldigt sjuk. Men när sommarlovet är slut står deras skolbänkar tomma.

Exakt hur många som förs bort varje år är det ingen som vet. Samtalen från kommuner, myndigheter och organisationer till olika stödtelefoner ökar dock under sommaren. Mörkertalet bedöms dessutom vara väldigt stort. Bara en liten organisation som GAPF har under 2018 fått tio bortförda fall på sitt bord och har endast lyckats hjälpa två av dessa tio. Okunskapen om hedersproblematik är omfattande, och kompetensen som finns är ojämnt fördelad mellan landets kommuner. Konsekvensen av detta blir att många inom till exempel skolan inte känner igen tecknen på att någon lever under hedersförtryck eller inte ser allvaret i signalerna och därför inte agerar innan det är för sent. 

Sverige måste agera på flera nivåer för att förhindra att ungdomar förs utomlands i syfte att giftas bort. På kommunal nivå behövs handlingsplaner och rutiner i skolan och socialtjänsten för hur man ska agera vid misstanke om att någon kommer att giftas bort mot sin vilja. Inte minst är detta viktigt just nu, i anslutning till sommarlovet.

På nationell nivå behövs skärpt lagstiftning som gör det möjligt för myndigheter att agera förebyggande vid misstankar om planerade tvångsäktenskap. Det borde det vara möjligt för domstolar att utfärda förelägganden i skyddande syfte efter ansökan av till exempel polis, den som löper risk att giftas bort eller en nära anhörig till denne. Storbritannien har en liknande modell med så kallade protection orders. Flera krav kan ingå i en protection order, såsom att ungdomens pass måste överlämnas eller beslut om utreseförbud. Att bryta mot en protection order kan leda till stränga straff.

I de fall någon ändå förs utomlands ska hjälp från så kallade integreringsrådgivare kunna tillkallas. Dessa rådgivare skulle vara placerade på ambassader med erfarenhet av många ärenden kopplade till hedersförtryck. Deras uppgift skulle vara att stödja andra myndigheter och organisationer i arbetet med att få hem den som drabbats. Norge har en liknande modell som i flera fall hjälpt utsatta medborgare i utlandet.

Avslutningsvis vill vi vända oss till dig som är utsatt och som kanske läser denna artikel. Vi vill att du ska veta att du inte är ensam. Vi vill att du ska veta att det finns hjälp att få från skolan, socialtjänsten och polisen. Vi vill att du ska veta att du inte behöver bära din oro och rädsla utan hjälp och stöd. Och vi vill att du ska veta att vi aldrig kommer att sluta kämpa för dina rättigheter.

Tina Ghasemi, riksdagsledamot (M)

Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HederskulturHedersvåld

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev