måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Stötta ensamkommande fram till 21 år”

De ensamkommande barnen har goda förutsättningar att klara sig i Sverige. Men om integrationen ska fungera krävs åtgärder från samhällets sida, och ansvaret slutar inte på 18-årsdagen, skriver forskarna Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy som i flera studier undersökt hur det går för ensamkommande flyktingbarn.

Publicerad: 9 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementets har debattörerna gjort en genomgång av erfarenheterna av integration i Sverige och i andra länder.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeUngdomarBarnAsylsökandeStudenter

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökade under ett antal år och nådde en topp 2015 med över 35 000 ansökningar. Alla får inte asyl, men många kommer att få det. Det är därför mycket viktigt att ha en politik som möjliggör en framgångsrik integration i det svenska samhället.

Det är också ytterst angeläget att det finns fortsatt stöd efter att de ensamkommande barnen har fyllt 18 år, och formerna för ett sådant stöd behöver utvecklas.

På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementets har vi gjort en genomgång av erfarenheterna i Sverige och i andra länder. Slutsatsen är att det finns mycket att göra för att skapa goda förutsättningar för integrationen.

Asylprövningen behöver göras betydligt snabbare än nu utan att minska rättssäkerheten, för att klara det krävs mer resurser.

Det är viktigt att de vuxna som möter barnen i olika funktioner har en adekvat utbildning och kunskaper om de ensamkommande barnen. Det gäller personal vid de olika formerna av boenden, fosterföräldrar, goda män, lärare, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlingspersonal.

Det finns en stor brist på auktoriserade tolkar, och det behövs därför en kraftig utbyggnad av tolkutbildningen.

Alla bör få en god man och efter att tillstånd beviljats en särskild vårdnadshavare. Det är mycket viktigt att de har en vuxen kontaktperson även efter att de fyllt 18 år, åtminstone tills de har fyllt 21 år, som kan hjälpa dem med kontakterna med det svenska samhället.

Vistelsen i ankomstboendet bör vara så kort som möjligt. Det är viktigt att det finns strukturerade aktiviteter för de placerade och att de får kontaktpersoner samt att de som har allvarliga medicinska (psykiatriska) problem får behandling.

Placeringen bör göras så att barn som tillhör grupper som har inbördes konflikter av etnisk, religiös eller politisk art eller är i olika ålder och av olika kön inte blir placerade på samma boende eller att det finns personal som har kompetens att hantera uppkommande konflikter och andra problem.

Åldersbedömningen bör göras tidigt och med respekt för barnen. Det är viktigt att prövningen av asylskälen görs rättssäkert och så snart som möjligt för att göra perioden av osäkerhet så kort som möjligt.

Boendet bör avpassas efter barnets behov. Personal på boendet bör kunna hjälpa barnen med läxor och ge dem stöd vid deras studier. En fosterfamiljs lämplighet bör prövas och samma krav bör gälla vid placering hos släkting eller annan anknytning som barnen anger som kontakt. Oavsett vilken typ av boende barnen har är det viktigt att de vid dålig behandling kan vända sig till en oberoende inrättning och söka hjälp.

De ensamkommande bör snarast få undervisning i svenska på rätt nivå samt en introduktion till det svenska samhället. En sådan undervisning bör direkt relatera till barnens egen situation, till exempel vad gäller utbildning, arbetsmarknad och stöd efter att de uppnått vuxen ålder. Då de flesta barnen kommer när de är 16 eller 17 år är det svårt för dem att bli klara med sin utbildning på gymnasienivå i vanlig ålder.

Barnen ska ha möjlighet att tidigt få råd om möjligheterna att kombinera arbete och utbildning och möjligheterna att efter en period av arbete återgå till utbildning. Ensamkommande har bristande kunskaper om hur det svenska arbetslivet fungerar vilket gör att det är viktigt med studie- och yrkesvägledning.

Olika typer av praktik under skoltiden kan ge ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Det första arbetet kan emellertid om det är okvalificerat emellertid vara en återvändsgränd, och därför är det väsentligt att hjälpa barnen vidare från den typen av arbeten.

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Aycan Celikaksoy, forskare, Stockholms universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev