fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Stora konsekvenser av en slapphänt ålderskontroll”

Det är dags för Migrationsverket att följa gällande lag och ta ansvar för åldersbedömningar av ensamkommande unga. Så länge myndigheten vägrar göra detta kommer jag se till att Österåkers kommun tar ansvar både för rättssäkerheten och sina medborgare, och låter utföra åldersbedömningar i de fall det råder minsta tvivel om deras rätta ålder.

Publicerad: 1 april 2016, 08:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnsamkommandeFlyktingmottagandeFlyktingbarnMigrationsverketFlyktingpolitik

REPLIK Den 29 mars skrev Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi, i en artikel i Dagens Samhälle att det är fel att påstå att läkare i Sverige inte vill göra åldersbedömningar.

Det är också den uppfattning jag har fått efter att jag, tillsammans med tre andra kommunalråd, skrev en debattartikel i ämnet på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 17 mars: ”Sverige måste kunna göra medicinsk bedömning”. Det stämmer inte att läkare motsätter sig att göra åldersbedömningar – sådana görs bland annat i samband med rättegångar när det finns tvivel kring den ålder som en gärningsman uppgett. Som till exempel i fallet där en ung kvinna anställd vid ett HVB-hem dödades av en man som påstått sig vara 15 år, men vid en åldersbedömning befanns vara i 22-årsåldern.

Läkaren Nenad Zeba hänvisar, som också vi gjorde i vår text, till hur övriga nordiska länder hanterar tveksamheter kring ensamkommandes ålder när de säger sig vara under 18 år. Han erbjuder sig också själv att göra bedömningar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Men Migrationsverket - vars uppgift det är att se till att en person som söker skydd i Sverige, som säger sig vara minderårig, bevisar, styrker eller åtminstone gör trovärdigt att han verkligen är det - har mer eller mindre struntat i detta trots att det till och med påpekats i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM-2437-13) att det är den sökande som ska visa att den ålder han uppger stämmer.

Det svar läkaren Nenad Zeba fick av Migrationsverkets expert är oacceptabelt och ligger inte i linje med vad utlänningslagen och Migrationsöverdomstolen stadgar. Inte heller är det svar som läkaren fick från migrationsminister Morgan Johanssons kansli något som direkt andas handlingskraft: ”Regeringens ambition är att medicinsk åldersprövning ska användas i högre utsträckning.”

Såväl de ekonomiska som sociala konsekvenserna av en slapphänt ålderskontroll är långtgående. Det faktum att om en 25-åring påstår sig vara 17 år, innebär till exempel att denna person kommer att stå som 59 år i registren när han i själva verket är 67 och pensionsmogen.

Många av dem som får fel åldersbestämning nu kommer sannolikt att ansöka om att få sin ålder omprövad senare. Effekten på landets ekonomi blir ju därmed minst trefaldig, vid sidan av den uppenbara orättvisan och påverkan på intresset hos befolkningen att fortsätta betala skatt.

En person, som i exemplet ovan, kommer sannolikt inte bli produktiv förrän vid avslutad skolgång och eventuella universitetsstudier, alltså kanske först vid 30-35 års verklig ålder. Det innebär ett stort skattebortfall under den tiden. Personen kommer på grund av framtida tidig pensionering att ha ett mycket kort arbetsliv och inte kunna arbeta ihop sin egen pension, vilket kommer att öka pensionsbördan och kostnaderna för sociala insatser för övriga medborgare.

I vår kommun kommer vi inte att acceptera att Migrationsverket skickar ensamkommande som de facto är vuxna. Vi kommer inte att medverka till att blanda vuxna med barn på boenden och i skolan. Vi kommer inte att ta ekonomiskt och annat ansvar för vuxna, som vore de minderåriga.

När den ansvariga myndigheten inte gör vad den ska göra och när regeringen inte sätter ner foten och kräver att lag och domstolsbeslut efterföljs, måste vi och andra kommuner ta ansvar. Att det blir merarbete och merkostnader i samband med detta är ofrånkomligt, men skillnaden i kostnader för en minderårig och en vuxen under asylprocessen är så enorma att den extrakostnaden bleknar i förhållande. Kostnader för utförda åldersbedömningar kommer inte heller att belasta kommunens ekonomi, de faktureras Migrationsverket.

Enligt Nenad Zeba, samt läkare och tandläkare i övriga Norden, finns det tillförlitliga metoder för att bedöma en påstått minderårigs ålder. Dessa läkare borde Migrationsverket ha använt sig av under många år och alldeles särskilt de senaste åren då antalet ”ensamkommande barn” ökat med tusentals procent sedan tidigare år (men inte i övriga Norden).

Tills Migrationsverket börjar följa lag och dom kommer jag verka för att Österåkers kommun tar ansvar för rättssäkerheten och sina medborgare och låta utföra åldersbedömningar i de fall det råder minsta tvivel.

Michaela Fletcher, kommunalråd  (M) Österåker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev