fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

”Stoppa oseriösa aktörer runt ensamkommande”

Justitieombudsmannens granskning visar allvarliga brister i både hantering och handläggning av mottagandet av barn och ungdomar i flera av Stockholms stadsdelar. Vi har gång på gång påtalat dessa brister för den rödgrönrosa majoriteten och krävt åtgärder, utan att få gehör.

Publicerad: 26 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bristen på konkurrens, seriositetskontroller och avtalsuppföljning har gjort att flera företag kunnat bryta mot stadens avtal helt utan konsekvenser, slriver Andréa Ström (M) mfl.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeEnsamkommande

Tusentals ensamkommande barn har kommit till vår stad de senaste åren för att söka sig en bättre framtid. Men mottagandet har inte fungerat. I Stockholm ser vi upprepade exempel på att ett stort antal barn far mycket illa. Vi får rapporter om barn som inte får mat i sina hem, som bor under bristfälliga sanitära förhållanden och som flyttas runt gång på gång till nya boenden. Samtidigt kostar placeringarna stadsdelarna cirka 2000 kronor per dygn och barn. Det är hög tid att sätta stopp för oseriösa företag som driver familjehem och centralisera mottagandet i Stockholm.

Nyligen tog vi del av Justitieombudsmannens granskning av stadsdelarnas gemensamma enhet för mottagandet av ensamkommande ungdomar. Rapporten visar att det på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm förekommer allvarliga brister i både hantering och handläggning av mottagandet av barn och ungdomar. Särskilt allvarligt är att barn placeras i boenden som inte har utretts och att ett första besök från socialtjänsten har dröjt över 100 dagar. Vidare har boenden inte upphandlats och ensamkommande barn bor i jourhem längre än vad som är lämpligt. Vi har gång på gång påtalat dessa brister för den rödgrönrosa majoriteten och krävt åtgärder, utan att få gehör.

Under 2016 och 2017 har många ensamkommande barn omplacerats på grund av att familjehem och företag inte uppfyller de krav som staden ställer. Det innebär en osäkerhet för ungdomarna och leder till ökad oro och risk för att exempelvis behöva byta skola. Ensamkommande barn utgör redan en mycket utsatt grupp som blir ännu mer utsatt när mottagandet inte fungerar.

Att det finns flera utövare inom socialtjänstens verksamheter är i grunden bra och viktigt då det bidrar till att höja kvaliteten på tjänster som erbjuds. Men bristen på konkurrens, seriositetskontroller och avtalsuppföljning har gjort att flera företag kunnat bryta mot stadens avtal helt utan konsekvenser samtidigt som de gjort miljonvinster.

Flyktingkrisen som vi ställdes inför hösten 2015 prövade hela landets förmåga till mottagande och gjorde det svårt att följa lagstiftning och att få fram jourhem i tid. Det gjorde också att oseriösa aktörer kunde ta sig in på marknaden. Initiala brister i mottagandet, som följd av den extrema situationen 2015, är svåra att undvika, men det är oacceptabelt att påtagliga brister kvarstår två år senare.

Den rödgrönrosa majoriteten uppvisar en oförmåga att få kontroll på situationen. Det saknas styrning och uppföljning av både boendeinsatser och kostnader. Mottagandet för ensamkommande ungdomar är en stor och komplex uppgift. Att ansvaret ligger på de enskilda stadsdelarna leder till stora skillnader både mellan stadsdelarna och för den enskilda individen.

Vi moderater vill därför se en centralisering av mottagandet av ensamkommande barn i staden. Dels för att garantera en likvärdighet i mottagandet, och dels för att säkerställa att inget barn placeras i hem som inte följer stadens avtal.

Andréa Ström, vice ordförande (M) i socialnämnden Stockholms stad

Petra Gardos, vice ordförande (M) Norrmalms stadsdelsnämnd

Therese Carlborg, vice ordförande (M) Östermalms stadsdelsnämnd

Joel Laurén, gruppledare (M) Kungsholmens stadsdelsnämnd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev