måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Integration & segregation

Statskontoret: Staten måste hjälpa kommunerna med segregationen

Publicerad: 1 mars 2023, 09:44

Delegationen mot segregation, Delmos, upphörde 2022. Det påverkade statens långsiktiga arbete mot segregation, enligt Statskontoret.

Regeringen har en långsiktig strategi för att motverka segregation – men det är otydligt hur staten ska hjälpa kommunerna i arbetet. Det konstaterar Statskontoret i en ny rapport, där Boverket föreslås ersätta Delmos som kunskapsspridare.

Ämnen i artikeln:

IntegrationspolitikSegregation

Petter Jerdén

petter.jerden@dagenssamhalle.se


Fem områden prioriteras i regeringens strategi för att motverka segregation: Boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhället och brottslighet. För att lyckas nå målen måste en stor mängd aktörer jobba tillsammans. I strategin betonas att kommuner spelar en viktig roll – men det finns brister som försvårar arbetet, skriver Statskontoret i sin rapport.

Efter intervjuer med kommuner konstaterar expertmyndigheten att vissa statliga insatser har gjort skillnad lokalt. Det gäller främst riktade statsbidrag inom området – som har dragits in – och nedlagda Delmos kunskapsspridning. Luckan som uppstått behöver fyllas. Särskilt små och mellanstora kommuner behöver en statlig aktör som ger stöd, anser Statskontoret och föreslår att Boverket får ansvar för ”uppföljning och analys av socioekonomisk segregation, inklusive att utveckla och sprida kunskap till relevanta aktörer”.

LÄS MER:

Nytt verktyg ska minska segregationen: ”Lägg polisens lista åt sidan”

Lista: 34 utredningar att hålla koll på 2023

Fem punkter från rapporten

I rapporten ”Kommuners och regioners arbete för att minska och motverka segregation” har Statskontoret utvärderat regeringens långsiktiga plan. Strategiperioden tar slut 2028.

 

• Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades som ett viktigt led i regeringens strategi för att minska och motverka segregation. Rapporten visar att myndigheten ökat kommuners och till viss del regioners kunskap om segregation. Delmos avveckling 2022 försämrade samordningen. 

• Regionerna utgår i mindre utsträckning än kommunerna från den nationella strategin, det kan bero på att deras ansvarsområden inte är lika tydligt kopplade till målen. Statskontoret rekommenderar därför regeringen att lägga till hälsa som ett prioriterat område i den nationella strategin

• Polisens lägesbild över utsatta områden är huvudsakligen ett verktyg för polisiära prioriteringar och insatser mot kriminella och försvårar kommunala prioriteringar. Det kan leda till att resurser läggs på andra områden än de kommunerna prioriterar ”på grund av den mediala uppmärksamheten som lägesbilden ofta väcker”.

• Mer än hälften av kommunerna använder Segregationsbarometern i ganska eller mycket stor utsträckning. Boverkets digitala verktyg – utvecklat av Delmos – hjälper kommuner att analysera och följa utvecklingen över tid. Statskontorets intervjuer antyder att små och mellanstora kommuner har störst nytta av verktyget: ”Det kan bero på att de har de mer begränsade resurser”.

• Regeringen rekommenderas att ge Boverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att använda mått för uppföljning av socioekonomisk segregation i sin verksamhet.

 

Källa: Kommuners och regioners arbete för att minska och motverka segregation 

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev